Derneklere Üye Olacak Meslektaşlarımızın Dikkatine!

Bildiğiniz üzere kamu mühendisleri adına son zamanlarda bir kaç tane dernek kuruldu ve bu derneklerin hepsi de "kamu mühendislerinin hakkını aramak ve korumak için kurulduk" mottosu ile hareket ettiğini beyan ediyor. Bu noktada derneklere üyelik yapmadan önce yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Değerli meslektaşlarımız; Kamu mühendislerinin maaş ve özlük haklarını korumak amacıyla bir çok kişinin özveri ile çalıştığını biliyoruz ve bu durumu yakından takip ediyoruz. Son zamanlarda kamu mühendislerinden bazı meslektaşlarımızın “sendika kurmanın mühendisler için teknik zorluklar barındırması” sebebi ile dernek kurmaya karar verdiğini ve dernek kurma fikrini uygulamaya koyduğunu anlıyoruz. Bu noktada derneklere üyelik yaptırmayı düşünen meslektaşlarımızın aşağıda yer alan bilgileri dikkatle okumasını ve kendisiyle ilgili hususlar var ise aksiyon almasını tavsiye ediyoruz.

Devlet memurlarının derneklere üye olması veya organlarında görev alması mümkün müdür?  

Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır. Bu çerçevede, Dernekler Mevzuatında yasaklayıcı bir hüküm bulunmamakla birlikte, Devlet memurlarının çalıştıkları kurumların özel kanunlarında yasaklayıcı bir hüküm yok ise dernek kurucusu veya kurulmuş derneklere üye olabilecekleri gibi bu derneklerin organlarında da görev alabileceklerdir. Bu noktada derneklere üyelik yaptırmayı düşünen meslektaşlarımızın “kurumlarının dernek üyeliğine aykırı bir hükmü var mı?” diye sorgulama yapmasını faydalı görüyoruz. Hiç bir meslektaşımızın derneklere üye oldukları için zarar görmesini istemeyiz.

Derneklere Üyelik Yaptırırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Dernekler, Medeni Kanun’da kazanç paylaşmak dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş, gerçek veya tüzel kişilerden oluşan kişi topluluğu olarak düzenlenmiştir. (TMK m.56) Derneklere üye olan kişilerin amacının kazanç paylaşımı yapmak olmadığını, derneğe üyelikteki asıl amacın “ortak bir amacı gerçekleştirmek için olduğunu” bilmeniz gerekiyor. Bu noktada ortak amaç ne sorusu gündeme geliyor. İşte derneğe üye olurken araştırmanız gereken de tam olarak bu! Dernek tüzüğünü detaylıca okumanızı özellikle tavsiye ediyoruz.

Bu derneği kuran kişiler kimdir? Dernek yönetiminde bulunanlara hangi görüşü hangi düşünceyi yaymak ve hangi amaca ulaşmak için bu derneği kurmuştur? Bu derneğin amacı nedir? Bu dernek hangi amaca ulaşmak için kurulmuştur?

Bu soruları neden sormanız gerekiyor sorusuna cevap verirsek bu soruların neden değerli olduğunu anlayabilirsiniz. 15 Temmuz sürecinde onlarca derneğin FETÖ terör örgütüne hizmet ettiği, bu derneklerin sırf bu amaçla kurulduğu, bu derneklerin devlet düşmanı olduğu ortaya çıktı ve bu derneğin kurucuları ve bu derneğe üye olan kişiler de terör örgütü üyeliğinden yargılandı. Bu noktada bir derneğe üye olmadan önce bu derneğin amacı, hedefi, istikameti nedir. Bunu bilmenizde fayda var.

İş bu sebeple üye olmayı düşündüğünüz derneğin mevzuatını detaylıca incelemenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca ilgi derneğin mevzuatını üye olduktan sonra da incelemenizde fayda görüyoruz. Şöyle ki; siz üye olduğunuz zaman faydalı çalışmalar yapan bir dernek zamanla kanuna aykırı bir yapılanmaya dönüşebilir. İlgi dernek mevzuatını bu doğrultuda değiştirebilir. Üye olduğunuz derneği zaman zaman denetlemenizde, yapılan işleri düzenli olarak takip etmenizde fayda görüyoruz.

Kamu mühendisleri için bir dernek kurulmuş. KOŞUP ÜYE OLAYIM demeden önce gerekli ön incelemeleri yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Derneğe üye olmak için nasıl bir işlem gereklidir?  

Kanunlardaki özel düzenlemeler hariç, fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler, derneklere üye olma hakkına sahiptir. Ancak, dernek tüzüklerinde üyelik için özel şartlar belirlenebilir. Derneklere üye olmak isteyen kişilerin, derneğe yazılı olarak başvuruda bulunması ve dernek yönetim kurulları da dernek tüzüğünde belirtilen hükümler doğrultusunda üyelik başvurularını en geç 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya red şeklinde karara bağlayarak sonucunu başvuru sahibine bildirmesi gerekmektedir. Yani derneğe üye olmak isteyenlerin yazılı başvuruda bulunması şarttır.

Derneğin üyesi olmayanlar yönetim kuruluna seçilebilir mi?  

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 68 inci maddesinde; Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkının olduğu belirtilmiştir. Aynı Kanunun 73 üncü maddesinde “Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.” Hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda, dernek yönetim kurulunda görev alan kişilerin o derneğin üyesi olması gereklidir. Eğer kamu mühendislerine yönelik bir derneğin yönetiminde yer almak istiyorsanız derneğe üye olmanız kanunu bir zorunluluktur.

Dernek üyesi üyelik aidatını ödemediği için üyelikten çıkartılabilir mi?  

Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
Dernek tüzüğünde üyelik aidatının ödenmemiş olması üyelikten çıkarılma sebebi olarak gösterilmişse, aidatını ödemeyen üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilir.
Tüzükte, üyelik aidatını ödememe çıkarılma sebebi olarak belirtilmemişse bu çıkarma kararına, haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek itiraz edilebilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Genel kurulda da üyenin aleyhine karar verilir ise karar tarihinden başlayarak bir ay içerisinde mahkemeye başvurularak çıkarma kararının iptalini istenebilir.

Dernek üyeliğinden istifa etmenin usulü nedir?  

Hiç kimse, üyesi olduğu dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernek üyeliğinden ayrılma isteğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren her üye o andan itibaren üyelikten ayrılmış olur. Dernek yönetim kurulu istifa yazısını almaktan kaçınırsa noter aracılığı ile istifa dilekçesinin yönetim kuruluna ulaştırılmasının sağlanması gerekir. Yani hür iradenizle derneğe üye olabilir ve dileğiniz zaman üyelikten ayrılabilirsiniz.

Kamu Mühendislerinin Kurduğu Derneklere Üye Olmalı mıyım?

Değerli meslektaşlarımız. Derneklere üyelik konusunda bir sayı sınırı bulunmamaktadır. Kamu mühendisleri adına kurulan derneklerin hepsine aynı anda üye olabileceğiniz gibi hiç bir derneğe üye olmamak da yasal hakkınızdır. Derneklerin mevzuatını, dernek kurucularını, derneğin amacını, hedefini, derneğin terörle iltisaklı olup olmadığını araştırdıktan sonra kafanıza yatarsa ilgi derneklere üye olabilirsiniz. Bu tamamen sizin şahsi kararınız olacaktır.

Dernek yönetiminin alacağı kararların dernek üyelerini de dolaylı olarak bağlayacağını, yapılan açıklamaların, yapılan eylemlerin ilgi derneğe üye olan herkesi doğrudan etkileyeceğini özellikle belirtir hür iradenizle detaylı araştırmaları yapmanızı rica ederiz. Kamu mühendislerine destek olmak gibi iyi niyetle çıktığınız yolda hiç beklemediğiniz sonuçlarla karşılaşmamak için uyarıları dikkate almanızı tavsiye ederiz.

Alper KODAZ

Bu sitenin yasal sahibi kendisi de bir kamu mühendisi olan Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi Alper KODAZ'dır. Sitemizin tek amacı kamuda görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamaktadır. Sitemiz anayasada yer alan "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir." hükmü kapsamında yayın yapmaktadır.
Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
mahmut demirkol
mahmut demirkol
11 ay önce

kamuda çalışan mühendislerin çoğunluğu branşi/mesleği ile ilgili konumda çalıştırılmamaktadır.üst yönetim teknik kişi değilse mühendisleri mağdur etmeye,kızağa çekmeye.sürgüne tabi tutmaya çalışır.mühendisin ünvan almasınıa engel olur vetecrübesiz birilerinin mahiyetine çalışmaya zorlanır..bu durumdaki mühendis de verimli olamaz.kanuda zarar görür.bu nedenle üst yönetimlerde uzmanlaşmış mühendisler görev almalıdır

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu