Hakkımızda

Kamu Mühendisi Kimdir?

Kamu mühendisi ifadesi özetle kamu sektöründe çalışan mühendisleri, mimarları, şehir plancıları ifaden eden bir terimdir. Kamu mühendisleri ifadesi kamunun teknik yükünü omuzlarında taşıyan mühendis, mimar ve şehir plancıların markalaşan adıdır.

Kamu Mühendisleri Sitemiz Nereye Bağlıdır?

Sitemizin hiç bir siyasi parti, dernek, kurum veya kuruluşla doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı yoktur. Kamu mühendisleri sitemiz bir dernek, sendika, parti vb gibi bir oluşum da değildir. Websitemizin kuruluş amacı; kamuda çalışan teknik personellerin bir çatı altında toplanmasını sağlamak ve teknik personellerin özlük haklarının iyileştirilmesi için milli menfaatlere uygun çalışmaları yürütmektir. Sitemizde yer alan paylaşımlarının tek amacı kamuda çalışan teknik personellerin özlük haklarının iyileştirilmesine yöneliktir. Paylaşımlarımızda teknik personellerin özlük haklarının iyileştirilmesi dışında herhangi bir amaç ya da kasıt yoktur.

Kamu Mühendisleri Kamuda Hangi İşleri Yapmaktadır?

Kamuda çalışan teknik personeller kamu projelerinin planlaması, tasarımı, uygulaması, yönetiminde, kontrolünde ve denetiminde görev alırlar. Kamu mühendisliği kamu altyapısı, ulaşım, enerji, su ve atık yönetimi, orman, gıda, tarım, hayvancılık, çevre, şehircilik, iklim gibi bir çok konuyu içermektedir.  Kamu mühendisleri, toplumun ihtiyaçlarına uygun, güvenli, sürdürülebilir ve ekonomik çözümler sunmakla sorumludur. Kamu mühendisleri gece gündüz demeden, her türlü risk ve sorumluluğu omuzlayarak kamu hizmetlerinin özveri ile yürütülmesini sağlamaktadır.

Kamu mühendisleri olmadan bir kamu yönetimi hayal dahi edilemez. Ülkemizin gelişmesinde büyük rol oynayan, Türkiye’yi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hazırlayan eserlerin yapımı, Kamu Mühendislerinin öncülüğünde ve sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Kamu mühendisleri bir yandan kamu adına devasa yatırımların hayata geçirilmesine öncülük ederken bir yandan da planlama, üretim, denetim mekanizmasında görev alarak vatandaşlarımızın refah düzeyini artırmak için yoğun çalışmalar sürdürmektedir. Bir kaç örnek vermek gerekirse kamu kamu mühendisleri olmadan güvenli barınmadan, güvenli beslenmeden, temiz çevreden, temiz enerjiden bahsedilemez. Kamu; kamu mühendisleri aracılığı ile bir yandan devasa yatırımlar yaparken bir yandan da sahayı kamu mühendisleri vasıtasıyla denetlemekte ve kontrol altında tutmaktadır. Kamu mühendisleri kamunun bel kemiğidir.

Kamuda Kaç Tane Kamu Mühendisi Görev Yapmaktadır?

Bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatında, belediyelerde, kamu iktisadi teşebbüslerinde ve daha bir çok kamu kurumunda binlerce mühendis etkin şekilde görev almaktadır. Kamu mühendisleri kamu politikalarının etkin şekilde planlanmasını, bütçelendirilmesini, uygulanmasını, kontrol edilmesini ve denetlenmesini sağlayan meslek grubudur. Kamu mühendisleri esasen hayatın her alanında etkin şekilde görev ve sorumluluk alan fakat hiç görünmeyen kahramanlardır. Oturduğunuz evden, kullandığınız elektronik cihazlara, yediğiniz yemekten giydiğiniz kıyafete kadar ve daha sayamadığımız yüzlerce alanda kamu mühendisleri etkin şekilde görev almaktadır. Kamuda 2023 yılı itibariyle toplamda 70 binin üzerinde mühendisin görev yaptığını dile getirebiliriz. Kamu için yılmadan, yorulmadan, dur durak demeden azimle ve büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz.

Site Yönetimimizin Görüşü Nedir?

Site yönetimimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, bu devleti oluşturan Şanlı Milletimize, Ülkemizin kurucu değerlerine sevgi bağı ile gönülden bağlıdır. Platforma twitter, instagram, telegram gibi sosyal ağlardan ve bizzat devlet büyüklerimizle birebir görüşme yaparak destek veren ve sesimizi her türlü platformda duyuran değerli meslektaşlarımız da ülkemizin çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkabilmesi için canla başla gece gündüz demeden çalışan aydın, çağdaş, cefakar ve vefalı mesai arkadaşlarımızdır. Meslektaşlarımızın her biri anayasanın kendilerine tanıdığı hak kapsamında seçme ve seçilme hürriyetine sahip olup herkesin farklı bir hayat görüşü elbet vardır fakat Kamu Mühendisleri sitemizin kesinlikle bir siyasi görüşü yoktur. Kamu Mühendisleri sitemiz bu zamana kadar hiç bir siyasi faaliyet yürütmemiştir ve sonsuza kadar da kesinlikle yürütmeyecektir.

Başa dön tuşu