Doktorlar Mühendislerden Daha mı Zeki?

Biz "doktorlar, hakimler ve savcılar kamu mühendisleri ile denk mesleklerdir ve maaş ve özlük hakları da denk olmalıdır" diyoruz. Fakat bazı doktorlar ortalığı ayağa kaldırıyor ve mühendislere saldırıyor...

Kamu Mühendislerinin maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini, kamu mühendislerinin maaşlarının mühendisliğe denk kabul edilen mesleklerle eşit hale getirilmesi gerektiğini, kamu mühendislerinin maaş ve özlük haklarının 2016 yılına kadar doktor, hakim ve savcı maaşı seviyesindeyken 2024 yılı itibariyle kamu işçisinden dahi aşağıda kaldığını defalarca belirtmiştik. Bu noktada maalsef bazı meslek grupları kamu mühendislerinin maaş ve özlük haklarının iyileştirilmemesi gerektiğini, kamu mühendislerinin doktor seviyesinde olmadığını, kamu mühendislerinin aldığı eğitimin bir doktorun aldığı eğitimden daha basit olduğunu, doktorların mühendislerden çok daha zeki insanlar olduklarını iddia ederek kamu mühendislerinin “maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi” yönündeki haklı taleplerini eleştirmekte ve kamu mühendislerinin açlık sınırının altında çalışmasını mühendislere reva görmektedir. Gelin hep birlikte bir bakalım. Gelin bir bakalım gerçekten mühendisler doktorlardan daha mı aptal? Doktorlar gerçekten dahi insanlar mı?

2023 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) Sonuçlarına Göre Hangi Meslek Daha Çok Tercih Edilmiş?

YKS sonuçlarına göre ilk 1000 kişi arasına giren kişilerin gerçekten çok zeki olduğu kabul edilir ve bu kişilerin hangi bölümleri tercih ettiği önemli ve değerlidir. Gelin 2023 Yılında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre ilk 1000 kişi arasına giren kişiler hangi üniversiteleri ve hangi bölümleri kazanmış bir bakalım.

Önce bir somut delil ortaya koyalım. Yükseköğretim Kurulu bu sınavları yapan kurumdur. Kurumun 2023 yılında yapılan YKS sonuçlarına dair kamuoyu ile paylaştığı deliller aşağıdaki gibidir:

Buraya Tıkla (YÖK’ün Resmi Sitesindeki Somut Veriler)

Yukarıdaki tablo incelendiğinde ilk 1000 kişi arasına giren kişilerin çok büyük bir çoğunluğunun bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi alanları tercih ettiği görülmektedir. Yapılan hesaplamada ilk ilk 1000 içerisine giren adayların yarıdan fazlasının mühendislik tercihi yaptığı görülmektedir. Bu somut delil ışığında değerlendirdiğimiz zaman doktorlar nasıl oluyor da mühendislerden daha zeki olmaktadır? İlk 1000 kişi içerisindeki kişilerin büyük çoğunluğu hayatlarına mühendis olarak devam edecekler. Bu kişilerden bir çoğu kamuya atanacak. Kamu hizmetleri için alın ve akıl teri dökecek. Peki bu zeki insanlar YKS’de doktorları geçmişken, aynı şartlarda yapılan sınavda doktorların önünde yer almışken ve bu resmi olarak da tescil edilmişken nasıl oluyor da doktorlar mühendislerden daha zeki kabul edilmektedir? Kamu mühendislerine laf atıp sürekli kamu mühendislerini hedef alan doktorlarımızı vicdanları ile başbaşa bırakıyoruz.

Doktorluk Eğitimi Mühendislik Eğitiminden Daha mı Zor?

Doktorluk ve mühendislik her ikisi de kendi zorluklarına sahip olan farklı disiplinlerdir ve hangisinin daha zor olduğu kişisel tercihlere, yeteneklere ve ilgi alanlarına bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, bu mesleklerdeki zorluk derecesi, uzmanlık alanına ve eğitim aldığınız programın gereksinimlerine göre de değişebilir.

Doktorluk, tıp alanında uzmanlık gerektiren bir meslek dalıdır. Tıp eğitimi genellikle uzun bir süreçtir ve kapsamlı bir bilgiye, pratik becerilere ve sürekli öğrenmeye dayanır. Ayrıca, doktorların insan sağlığı üzerinde büyük sorumlulukları vardır.

Mühendislik ise matematik, fizik, bilgisayar bilimi gibi disiplinleri içeren geniş bir alandır. Mühendislik programları da karmaşık konular içerebilir ve pratik uygulamaları gerektirebilir. Mühendisler, genellikle yeni teknolojiler geliştirmek, tasarımları optimize etmek veya karmaşık problemleri çözmekle görevlidir.

Hangi alanın daha zor olduğu konusunda kesin bir karar vermek zordur, çünkü bu tamamen kişisel bir değerlendirmeye dayanır. Her iki meslek de kendi benzersiz zorluklarına sahiptir ve kişisel yeteneklere, ilgi alanlarına ve hedeflere bağlı olarak bir kişi için daha uygun olan meslek değişebilir. Bir mesleğin daha uzun zamanda öğrenilmesi onun daha zor olduğu anlamı taşımaz. Sadece eğitim süresine bakım doktorluk mühendislikten zor demek amiyane tabirle cahilliktir. Mühendisliğin temel kavramlarını anlamak, gerçek anlamda bir mühendis olmak, soyut kavramları algılayıp soyut kavramları somut verilere dökebilme yeteneğine kavuşmak da en az doktorluk kadar zordur. Her iki mesleğin eğitimi de zordur. (Adı sanı duyulmamış okullardaki mühendislik eğitimlerini ya da doktorluk eğitimlerini kapsam dışı tutuyorum. Mesela cerrahpaşa tıpta okuyan adamla, odtü de makine mühendisliği okuyan adamı karşılaştırıyoruz)

Kamu Mühendisleri Yatarak mı Para Kazanıyor? Doktorlar Daha Çok Mu Çalışıyor?

Kamu mühendislerinden işini hakkı ile yapmayan kişiler var mıdır? Elbette her meslekte olduğu gibi oturduğu koltuğun hakkını vermeyen, mesai doldurup keyfine bakan, vatanını milletini düşünmeyen, birileri çalışsın ben yatayım diye düşünen, devlete gram faydası olmayan, kendini hiç bir alanda geliştirmemiş ve geliştirme gayreti de olmayan ahlaksız, namussuz kamu mühendisleri de vardır. Ancak bu durum diğer meslek grupları için de aynen geçerlidir. Diğer mesleklerde de aynen bu durum geçerlidir. Hiç bir işten anlamayan, yan gelip yatan, diplomasını kullanarak keyfine bakan, yan gel yat osman anlayışı ile iş yapan bir sürü meslek var. Mesela kan görünce bayılan doktorlar var! Sadece rapor yazmasıyla ünlü doktorlar var. İlaçların ve hastalıkların adını dahi doğru düzgün bilmeyen bir sürü aile hekimi var…Şimdi doktorların tamamı kötü diyebilir miyiz? Şimdi mühendislerin tamamı kötü diyebilir miyiz? Hakkı ile işini yapan, bu ülke için taş üstüne taş koyanlara selam olsun! Doktorlar canımızdır. İşini hakkı ile yapan tüm doktorlara da sonsuz saygımız var bunu bilininiz. Bizim derdimiz sistemdir. Bizim derdimiz alın terimizin karşılığını alamıyor olmaktır…

Kamu Mühendisleri İle Kamuda Çalışan Doktorların Maaşları Arasında Neden Fark Var?

Doktorların yüksek maaş almaları analarının ak sütü gibi helaldir. Kamu mühendisleri olarak doktorlarımızın çok daha yüksek maaş almaları gerektiğine inanıyoruz. Hemşirelerin “biz doktordan daha çok çalışıyoruz ama daha az maaş alıyoruz” açıklaması gibi saçma sapan açıklamalarda da bulunmuyoruz. Biz ALIN TERİ ve AKIL TERİ farkını çok ama çok iyi biliyoruz. Kamu Mühendisleri de kamu doktorları da hem ALIN TERİYLE hem de AKIL TERİYLE hizmet sunmaktadır. İş bu sebeple her iki meslek grubunun da aldıkları risk, sorumluluk, bilgi ve beceri kullanımı karşılığında hak ettiği geliri elde etmesi gerektiğine inanıyoruz. Fakat maalesef doktorlarımız hak ettiğinin altında maaş alırken mühendisler hak ettiği maaşı bırakın yoksulluk sınırının altında gelir elde etmektedir. Maalesef kamu mühendisleri yoksullukla mücade etmektedir. Kamu mühendisleri açlığa ve yoksulluğa terkedilmiştir. Alın teri ile karnını doyurma derdinde olan kamu mühendislerinin emri altında çalışan işçilerden çok daha düşük maaş aldıkları hususu açıktır ve nettir. Bu noktada devletin tünel, köprü, baraj, yol, elektrik, su, ulaşım vb alanlarında gece gündüz demeden çalışan ve kamu kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını sağlayan mühendislerin açlıkla boğuşyor olması, milyarlarca liralık işlerin kontrollüğünü yaparken, milyarlarca liralık işlerin sorumluluğunu sırtlanırken yoksulluk sınırının altında gelir elde ediyor olması kabul edilemez. İşte size tablo…Bu tabloyu analiz edip kamu mühendislerine hak vermeyen kişi ya art ve kötü niyetlidir ya da grafik okuma bilgisi olmayan bir cahildir. Bu kadar net. Kamuda görev yapan bir çok meslek grubuna (doktorlar da dahil) mesleğe özel iyileştirmeler yapıldığı için maaşlar arasındaki makas da açıldı. Kamu mühendisleri ise unutuldu! Görmezden gelindi…

2024-kamu-mühendisi-hakim-doktor-karşılaştırma-tablosu
2024-kamu-mühendisi-hakim-doktor-karşılaştırma-tablosu

Özetle biz kamu mühendisleri olarak MAAŞ, ÖZLÜK HAKLARIMIZIN İYİLEŞTİRİLMESİNİ talep ediyoruz. Kaybolan itibarımızın İADE edilmesini istiyoruz. Biz kamu mühendisleri olarak doktorlarımıza da, hakimlerimize de savcılarımıza da büyük saygı duyuyoruz. Bu meslek gruplarına DÜŞMAN değiliz. Tam aksine kamu mühendisleri AKLI ile iş yapan bu meslek gruplarına büyük saygı duymaktadır. Bu meslek gruplarının maaş ve özlük haklarının artırılmasını da gönülden talep etmektedir. Fakat kamu mühendislerinin içerisinde bulunduğu durumun da anlaşılması en haklı talebimiz ve isteğimizdir. Bizler kamu adına iş yapan, azimle, kararlılıkla, gecemizi gündüzümüze katarak ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine çıkması için uğraşan neferleriz. Bizler kamunun gören gözü, duyan kulağı, koklayan burnu, hisseden elleri, tadan diliyiz. Biz alın terimizin karşılığını istiyoruz. Hırsız değiliz. Arsız değiliz. Biz kamu mühendisiyiz ve sadece ve sadece hakkımız olanı istiyoruz!

Alper KODAZ

Bu sitenin yasal sahibi kendisi de bir kamu mühendisi olan Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi Alper KODAZ'dır. Sitemizin tek amacı kamuda görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamaktadır. Sitemiz anayasada yer alan "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir." hükmü kapsamında yayın yapmaktadır.
Subscribe
Bildir
guest

4 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Taha
Taha
2 ay önce

Hayatı şekillendiren mühendislere gereken değer ve özlük hakları bir an önce verilmeli.Bir doktor bir hayata dokunurken, bir inşaat mühendisi aynı anda depremde milyonlarca insan hayatına dokunur.

Last edited 2 ay önce by Taha
arda
arda
2 ay önce

aşağıdaki can kafasından bir şeyler uydurmuş ve doktorlar niye özelde çalışmıyor cevabına kafasına göre bir şeyler uydurmuş ama gelen düzenlemelerden birhaberdar kendisi ve bilmediği konularda da ahkam kesiyor doktoralra

doktorların özelde çalışma alanları kısıtlanmamalı, mezun olan her hekim muayene açabilmeli beyaz reform öncesi gibi 55 yaşını beklememeli

çok uzun süren pratisyenlikte 2 yıl uzmanlıkta 4-5 yıl yandal uzmanlıkta 3 yıl süren mecburi çalışma zorunlulukları kaldırılmalı mühendisler gibi serbest çalışabilmeli

uzmanlık süreleri kısaltılmalı ve tıp fakültesi amerikadaki gibi 4 yıla düşürülmeli

özel hastanede çalışmak isteyen doktorlar istediği özel hastanede değiştirilmeli ve oradaki normlar kaldırılmalı

ve isteyen ve gerekli koşulları sağlayanlar özel hastane açabilmeli ve beyaz reformla gelen özel hastanelerle ilgili tüm yasaklamalar kaldırılmalı

muayenesi olan doktorların sadece tek bir özelde ameliyat yapma olayı kaldırılmalı

özelde çalışmak isteyen doktorların o şehirdeki doktorun 1/3ünden daha az olmak koşulu kaldırılmalı isteyen herkes özel hastanede çalışmlaı

can
can
4 ay önce

Kamuda yaşanan gelir adaletsizliğin resmidir. 22 yıllık bir yüksek mühendis olarak her platformda bu adaletsizliği dile getirdiğimde özellikle hekim arkadaşlardan tam da bahsi geçen eleştiriler alıyorum. Okuduğum üniversiteyi söylediğimde ise senin ne işin var kamuda? madem bu kadar donanımlısın neden özelde çalışmıyorsun diye eleştiri alıyorum. Aynı soruyu ben kendilerine sorduğumda ise biz hekimiz devletin bize ihtiyacı var yanıtını alıyorum. Açıkçası topluma şu öğretilmiş iyi hekim devlette çalışmalı ama iyi mühendis asla devlette çalışmamalı şayet çalışıyorsa da sürünmeli. Bu mantığı asla anlayamıyorum. Oysa ki her mesleğin en iyileri kamuda olursa devlet kalkınır ve daha iyi hizmet verir. Bu ön yargıları yıkmak çok zamanımızı alacak.

arda
arda
2 ay önce
Reply to  can

doktorların özelde çalışma alanları kısıtlandı ama can halen iftira atıyor

yeni mezun olan doktor beyaz reform ile 55 yaşına kadar muayene açamayacak, önceden devlette ve özelde çalışma fırsatı bulan doktor şimdi sadece birinde çalışabilecek, uzman doktor oldu sonrasında özel hastanede çalışmak isteyen doktor 4 yıl mecburi yapmak zorunda ama mühendis hemen özelde çalışabilir, 4 yıl sonra doktor özelde çalışmak için özel hastaneye geçmek isteyecek ama devlette artık özel hastane açmak kısıtlandığından dolayı oradaki kadroların boşalmasını beklemek zorunda

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu