Kamu Görevlileri Hakem Kurulunda Yer Alacak İsimler Belli Oldu

7. Dönem toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin olarak görev yapacak olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyeleri belli oldu. Kuruldaki 6 üyenin hükümet tarafından, kuruldaki 5 üyenin ise sendikalarca belirlendiği biliniyor.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyeleri belli oldu. Kamu Mühendislerinin kaderini belirleyecek olan 11 kişilik kurulun 6 üyesi hükümet tarafından, 5 üye ise sendikalar tarafından belirlendi. Hakem heyetinin bu yapısı dikkate alındığında sendika temsilcilerinin azınlıkta kaldığı görülüyor. Kurul Üyeleri Aşağıdaki kişilerden oluşuyor;

1- Kurul Başkanı – Metin Yener (Sayıştay Başkanı)

2- Prof. Dr. Lütfihak Alpkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Bakan Yardımcısı)

3- Dr. İ. İlhan Hatipoğlu (Hazine ve Maliye Bakanlığı- Bakan Yardımcısı)

4- Refik Tuzcuoğlu (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı- Bakan Yardımcısı)

5- İsa Atçeken (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı- Başkan Yardımcısı)

6- Prof. Dr. M. Fatih Uçan (Akademisyen)

7- Hüseyin Öztürk (Memur-Sen – Genel Başkan Yardımcısı)

8- Soner Can Tufanoğlu (Memur-Sen – Genel Başkan Yardımcısı

9- Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu (Akademisyen)

10- Türkeş Güney (Kamu-Sen)

11- Şenol Köksal (KESK)

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Hangi Maddeleri İnceleyecek?

Toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde gerek kamu görevlilerinin geneline yönelik gerekse de alt hizmet kollarına yönelik mutabakata varılan maddelerin Hakem Kurulu tarafından aynen kabulü gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Hakem Kurulu’na gidilmesi, hangi kazanımların elde edileceğinin veya neyin kaybedilebileceğinin bilinemeyeceği, mevcut kazanımların dahi tartışma ve yerindelik konusu edilebileceği bir belirsizliği beraberinde getiriyor.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu genele ilişkin ve alt hizmet kollarına ilişkin anlaşılan ve anlaşılmayan tüm maddeleri inceleme ve ilgi maddeleri kabul ya da red etme hakkına sahip. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kamu mühendislerinin hali hazırda imzalanan maddelerle elde ettiği kazanımları iptal de edebilir, kamu mühendislerine görüşmelerde yer almayan mali hakları da verebilir. Kurulun özgür iradesi var ve kurulun alacağı kararlar kesin.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu İstediği Maddeyi Kabul ya da Red Edebilir

Şunu da eklemekte fayda var; kamu işveren heyeti ve sendika arasında genele ilişkin görüşmelerde uzlaşılan maddeler tespit tutanağıyla kayıt altına alındı ve uzlaşılamayan maddeler ise hakem heyetine bırakıldı. Kamu işveren heyeti ve sendika arasında alt hizmet kollarına yönelik uzlaşılan ve uzlaşılmayan maddeler karara bağlanmadı. Alt hizmet koluna ilişkin sözleşme imzalandı fakat oransal kısımlarda sorun olduğu için bu kısım hakem heyetine aktarıldı. Sonuç itibariyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu her şeyi inceleme yetkisine sahip. Kurul kamu mühendislerinin lehine ya da aleyhine karar alabilir…

Gelinen bu noktada hükümetin kamu mühendisi için önerdiği oranın da sendikanın önerdiği oranın da bir önemi yok. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bu oranı kafasına göre belirleme yetkisine sahip. İş şu aşamada Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna kaldığı için ve ilgi kurul da imzalanan ya da imzalanmayan her şeyi değerlendirme yetkisine sahip olduğu için kamu mühendisleri lehine ya da aleyhine bir karar çıkabilir… Bekleyip göreceğiz.

Alper KODAZ

Bu sitenin yasal sahibi kendisi de bir kamu mühendisi olan Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi Alper KODAZ'dır. Sitemizin tek amacı kamuda görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamaktadır. Sitemiz anayasada yer alan "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir." hükmü kapsamında yayın yapmaktadır.
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu