Kamuda Mühendislerinin Özlük Haklarına İlişkin Sunulan Soru Önergesi Cevaplandı!

İstanbul Milletvekili Sayın İsa Mesih ŞAHİN kamu mühendislerinin maaş ve özlük hakları iyileştirilecek mi diye soru önergesi verdi.

Kamuda çalışan mühendislerin mali ve özlük haklarının iyileştirilip iyileştirilmeyeceğine dair İstanbul Milletvekili Sayın İsa Mesih ŞAHİN’in verdiği yazılı soru önergesi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ tarafından yanıtlandı.

YAZILI SORU ÖNERGESİ METNİ AŞAĞIDADIR

Devlet geleneğimiz erken dönemlerden itibaren Milletimizin teknik kabiliyetinin terakkisi için özel ihtimam göstermiştir. Bu durumun somut örneklerinden biri de Cumhuriyetimizin gençlik dönemidir. Nitekim, 17.06.1938’de kabul edilen 3458 numaralı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun bu durumun en somut örneklerindendir.

Mühendislik ve mühendisler hayatın her alanında faal bir biçimde yer almaktadır. Kamu Mühendisleri üretim, düzenleme, denetleme, işletme gibi devletin temel görev alanlarında; pek çok farklı kurum, kuruluşta ülkemizin teknik olarak gelişmesi ve kalkınması için hizmet etmektedir. Ülkemizde teknik hizmetler sınıfının en üst noktasında görev icra eden Kamu Mühendislerinin üstlendikleri görevler onlara birinci derecede teknik, mali ve hukuki sorumluluklar yüklemektedir. Bunca risklere rağmen Kamu Mühendisleri görevlerini titizlikle sürdürmektedir. Ancak gelinen noktada, meslek bazlı yapılan düzenlemeler hiyerarşik yapıyı bozan ücret eşitsizliğine, statüler arasındaki barışın negatif yönde değişmesine sebep olmuştur. Bu yüzden Kamu Mühendisleri denk sayıldığı mesleklerin ve daha birçok meslek grubunun gelir olarak çok gerisinde kalmıştır. Kamu Mühendisleri neredeyse amiri olduğu personelden dahi oldukça düşük gelire sahiptir. Yine Kamu Mühendisleri en mağdur meslek gruplarından biri olmuştur. Yıllardır haklan teslim edilmemiştir. Kamu Mühendisleri hak ettikleri değer ve itibann kendilerine iade edilmesini ve yasal mevzuatta gerekli iyileştirilmenin yapılmasını talep etmektedirler.

Bu Bilgiler Işığında;

1. Devlette çalışan Kamu Mühendislerinin sayısı kaçtır?

2. Göreve yeni başlayan Kamu Mühendisleri ile yıllannı mesleğe vakfetmiş tecrübeli

Kamu Mühendisleri arasında derece, kıdem, gelir başta olmak üzere ne gibi farklar bulunmaktadır?

3. Diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi “Teknik Sorumluluk Tazminatı” adı altında yeni bir ödeme kalemi oluşturma hususunda bir çalışmanız olacak mıdır?

4-Mesleki gelişimin teşvik edilmesi, bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesi maksadıyla mühendislik meslek kanunu üzerinde bir çalışmanız olacak mıdır

5- Tüm kazanımların emeklilie de yansıtılması ve emekli mühendisler için de ilave emeklilik ödenei gibi bir düzenleme çalışmanız olacak mıdır

6- Kamu mühendisleri hangi kalamlerde ek ödeme yapılmaktadır

YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP

Mühendis ünvanlı kadroda görev yapan kamu görevlileri arasında bulundukları kadronun derece ve kademesine bağlı olarak gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme maaş unsurları açısından farklılıklar bulunmaktadır.  14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B bendine göre sözleşmeli
personel olarak görev yapanlann mali haklan, pozisyon unvanı, eğitim düzeyi, kamu kurum ve kuruluşlannda aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak belirlenmektedir.

Diğer taraftan kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları ilgili kanun/kanun hükmünde karamameler ile belirlenmiş olup, mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak katsa}^ ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal haklar toplu sözleşme hükümleri ile de belirlenebilmektedir.

Yazılı Soru Önergesine ve Önerge Cevabına Aşağıdaki Bilgilerden Erişim Sağlayabilirsiniz.

Yazılı Soru Önergesinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 28 / 2
Esas Numarası 7 / 7631
Başkanlığa Geliş Tarihi 25.12.2023
Önergenin Özeti Kamuda çalışan mühendislerin mali ve özlük haklarına ilişkin
Önergenin Sahibi İstanbul Milletvekili İsa Mesih ŞAHİN
Önergenin Muhatabı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ
Önergeyi Süre Dışı Cevaplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ
Son Durumu Süresi Geçtikten Sonra Cevaplandı
Cevap Bildiriliş Tarihi 02.02.2024
Süresi Geçtikten Sonra Gelen Cevap

Alper KODAZ

Bu sitenin yasal sahibi kendisi de bir kamu mühendisi olan Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi Alper KODAZ'dır. Sitemizin tek amacı kamuda görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamaktadır. Sitemiz anayasada yer alan "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir." hükmü kapsamında yayın yapmaktadır.
Subscribe
Bildir
guest

7 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
ahmet göncü
ahmet göncü
8 gün önce

Ön lisans sağlık teknikeri ek ödemelerle 63000 Tl alıyor, Teknik Öğretmen ek ödemelerle 61000 TL alıyor, branş öğretmenleri ek ödemelerle birlikte 55000 alıyor.Ama milyonluk hakedişlerle uğraşıp, bir çoğumuzun amir, baş mühendis, işletme müdürü pozisyonunda çalışmasına rağmen aldığımız maaş 45000-50000 arası.
Kimsenin maaşında gözümüz yok.Allah daha çok versin.Ama yıllar içinde diğer meslek gruplarına göre mühendis maaşı çok geride kaldı.

züğürt mühendis
züğürt mühendis
1 ay önce

Ben de kamuda çalışan bir mühendisim. yaklaşık 18. yılımdayım ve 1. derece oldum. maaşım 48.000 TL. Bizde sözleşmeli çalışan, çay işlerine bakan bir arkadaş vardı. Bekçilik sınavını kazanıp gitti. Geçenlerde ziyarete geldi. Ne kadar aldığını sordum. 45000 dedi. Bütün eğitim hayatımın bana kazandırdığı fark aylık 3000 TL.

muhendis
muhendis
3 ay önce

hakkımızı yiyenler den hakkımız çıksın. cevaba bak

M.M.SARICI
M.M.SARICI
4 ay önce

Kamuda çalışan mühendisler çok hırpalandı…3600 ek gösterge artışında mühendis ve diğer teknik personel bir kenara itilere sadece 128 tl artış yapıldı.Oysa imam,polis,öğretmen,hemşire ve bazı meslek gurplarına 1300 tl den fazla artış yapıldı.buna ilaveten doktorlar da mühendisler gibi zaten 3600 ek göstergede olduklarından onlarada 600 puan verilerek 128 tl artış verild,ancak doktorlara ayrı bir kanun çıkarılarak doktorlar ihya edildifakat mühendisler unutuldu,bir kenara itildi.Ayni şekilde mühendis emeklileri de unutuldu…Ayrıca temmuz 2023 tarihinde mühendislere yapılan 8.000 tl seyyanen zam mühendis emeklilerine yansıtılmadı…Zaten 2014 yılından beri hakim,savcı,öğretmen,öğretim üyeleri,polis,din görevlileri,hemşire,doktor ve EMEKLİLERİNE YANSIYACAK ŞEKİLDE vs.maaşlarında artışlar yapıldı…..Tüm düzenlemelerde,maaş artışlarında MÜHENDİS VE MÜHENDİS EMEKLİLERİ UNUTULDU,BİR KENARA İTİLDİ…

can
can
1 ay önce
Reply to  M.M.SARICI

Evet sayın meslektaşım aynen öyle oldu ama hiç kamu mühendisleri olarak kendimize sorduk mu bütün bunlar olurken neredeydik diye? Hekimler sizce neden 4200 ek göstergeyi kabul ettiler çünkü zaten özel yasa ile 2 katına maaşlarını ve emekli maaşlarını yükselttiler özellikle pandemiyi bahane ederek. Biz yapabildik mi? depremde hala daha bölgede çalışan meslektaşlar var sesleri çıkabiliyor mu? son 20 yılın bütün gözde projelerinde imzamız var fakat adımız yok. Bir tane mühendis yada mimarın herhangi bir projenin açılışında özlük haklarını dile getirdiğini gördünüz mü? Emeklisi gelmiş mühendislerin dahi bu maaş adaletsizliğine tepki olarak istifa ettiğine tanık oldunuz mu? Neden bu kadar büyük korkularımız var bir türlü anlayamıyorum? Hekimler hiçbir konuda parçalanmamış ve korkusuzlar biz ise paramparça haldeyiz. özel sektörde de kamu sektöründe de bizi parçalayıp bölmüşler ve sömürmüşler hala daha da sömürüyorlar. Birilerinin bizim bu içler acısı durumumuzu görüp düzeltmesini bekliyoruz:))) Bu saatten sonra ne teklif edilirse edilsin tasarruf tedbirlerinden dolayı reddedilecek ama zamanında ek zammı alanlar Üsküdar da kahvelerini yudumluyorlar.

can
can
7 gün önce
Reply to  can

Yazdıklarınızın altına imzamı atarım. Son 20 yılda en çok mühendisler çalıştı övünülen bütün projelerin altında imzamız var fakat ses çıkarmaya korkan bir anlayış hakim. Tüm bunlar olanda çalışıyoruz ya büyüklerimiz çalışanı görür ve bize de sosyal haklar verilir zannediyoruz oysa alakası yok. Hekimler söke söke iş bıraka bıraka aldılar. hakimler vicdan ve cüzdan dediler aldılar. Bizler cesur olup istifa etmediğimiz sürece asla kimse kılını kıpırdatmaz.

müh.
müh.
5 ay önce

Soru sorulmuş cevap yok gibi bişey. Anlaşılan ortalık mühendis(!) kaynadığı için oturun oturduğunuz yerde diyorlar. Beğenmeyen gitsin diyorlar dışarıda mühendis (!) enflasyonu yaşanıyor diyorlar. Özet bu. (Ayrıca yukarıdaki soru maddeleri eksik. 4 ve 5 no.lu sorular yazılmamış.)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu