Kamu Mühendisleri Adaletsizliğe Dur Demek İçin Ankara’da Meydanlara İndi

Kamu Mühendisleri Ankara Anıt Park'ta buluştu ve kamu mühendislerinin maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi için meydanlardan devlet yetkililerine seslendi. Beş bin kişiden fazla katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlikte Ankara sokakları kamu mühendislerinin gür sesi ile inledi!

Kamu Mühendisleri maaş ve özlük hakları konusunda kendilerine yapılan adaletsizliğe yıllardır sessiz kaldı. Kamu mühendisleri bu adaletsizliğin devlet büyüklerimizce bir şekilde düzeleceğine inandı ve sukünetini korudu ve yıllarca bekledi. Doktorların, akademisyenlerin, işçilerin, öğretmenlerin, hakimlerin, savcıların, polislerin, uzman çavuşlarin ve daha adını sayamadığımız bir çok meslek grubunun maaş ve özlük haklarına değişik adlar altında çok ciddi iyileştirmeler yapıldı. Fakat ne hikmetse kamu mühendisleri yıllardır üvey evlat muamelesi gördü ve kamu mühendislerinin maaş ve özlük haklarına yıllardır tek bir düzenleme dahi yapılmadı. Kamuda bir çok meslek grubuna yapılan düzenlemeler neticesinde adaletin terazisi kamu mühendisleri aleyhine bozuldu. Meslek bazlı yapılan iyileştirmeler neticesinde kamu mühendisleri maalesef hep ezilen taraf oldu ve kamu da iş barışı kamu mühendislerinin görmezden gelinmesi nedeniyle bozuldu….

Kamu Mühendisleri 15 Nisan 2023 Tarihinde Ankara Ulusta Toplanmıştı

Kamu mühendisleri 15 Nisan 2023 tarihinde artık bu adaletsizliğe sessiz kalamadı ve Kamu Mühendisleri üyeleri ülkemizin dört bir tarafından Ankara Ulus meydanına akın etti. Bu etkinliğe yaklaşık 1500 kamu mühendisi katıldı. Kamu mühendislerince Ankara Ulus meydanında yapılan etkilik sonrasında devlet yetkililerince kamu mühendislerinin maaş ve özlük haklarının düzeltilmesi anlamında herhangi bir somut adım atılmaması neticesinde kamu mühendisleri tekrardan meydanlara indir ve kamu mühendisleri Ankara Anıt Park meydanında “kamu mühendislerinin maaş ve özlük haklarının düzeltilmesi” için toplandı.

Kamu Mühendisleri Ankara Anıt Park’ta 8 Temmuz 2023’te Meydanlara İndi ve Adaletsizliğe Dur Dedi!

Ankara’da toplanan yaklaşık 5 bin kamu mühendisi “kamu mühendislerinin maaş ve özlük haklarının acilen iyileştirilmesini, kamu mühendislerinin ve mühendis emeklilerinin gelirlerini artırılmasını, kamu mühendislerinin gelirlerinin kamuda mühendise denk kabul edilen mesleklerle eşitlenmesini, tüm bunlar için ek bir tazminat ödemesi yapılmasını talep etti. Kamu mühendislerinin maaş ve özlük haklarının dengi mesleklerin çok gerisinde kaldığını, yapılan Temmuz 2023 zammının tüm kamu personeline yapıldığını, ilgi zammın kamu mühendislerinin durumunu daha da kötüleştirdiğini ve kamu mühendisleri ile dengi meslekler arasındaki gelir makasının Temmuz 2023 zammı ile daha da derinleştiği ifade edilen basın açıklamasında kamu mühendislerinin uğradığı haksızlığın acilen giderilmesi ve kamu mühendislerinin sorunlarının acilen çözülmesi talep edildi.

Kamu Mühendisleri’nin Basın Açıklamasında Hangi İfadelere Yer Verildi

Kamu Mühendisleri basın açıklamasında “Temmuz maaş zammı düzenlemeleri genel bir düzenleme olduğu için kamu mühendislerine etkisi olmamakla beraber kanunlarca denk sayıldığı meslek grupları ile arasındaki gelir farkı daha da açılmıştır. Kamu mühendisi gelirinin, yakın zamana kadar benzer gelire sahip olan ve kamuda mühendise denk kabul edilen mesleklerin gelir seviyesine yükseltilmesini talep ediyoruz. Tüm kazanımların emekliliğe yansıtılmasını talep ediyoruz. Emekli mühendislerimiz için de ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Basın açıklaması yapan kamu mühendisi “Mühendislik matematik ve temel bilimlerin ortaya koyduğu, teorik ve deneysel araştırmalar doğrultusunda tecrübe ve uygulama yoluyla kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak doğadaki madde ve enerjiyi ekonomik, fonksiyonel, ergonomik yöntemler geliştirerek insanoğlu yararına sunan bir meslektir. Mühendislik ve mühendisler hayatımızın her alanında yer almaktadır. Kamu mühendisleri üretim, düzenleme, denetleme, işletme gibi devletin temel görev alanlarında birçok farklı kurum, kuruluşta ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için hizmet etmektedir. Bilişimden enerjiye, savunmadan ulaşıma, sağlıktan gıdaya, tarımdan ormana, turizmden çevreye, sanayiden madene, üst yapıdan alt yapıya, ziraattan adalete, eğitimden güvenliğe kadar akla gelebilecek her alanda kritik noktalarda görev yapmaktadırlar.

Ülkemizde teknik hizmetler sınıfının en üst noktasında görev yapan kamu mühendislerinin üstlendikleri görevler onlara birinci derecede teknik, mali ve hukuki sorumluluklar yüklemektedir. Ayrıca birçok kanun ve yönetmelikte kamuda çalışan mühendislere yapmış oldukları işlerden ötürü iki yıldan başlayıp on beş yıla kadar ciddi sorumluluklar yüklenmektedir.

Meslek bazlı yapılan düzenlemeler hiyerarşik yapıyı bozan ücret eşitsizliğine, statüler arasındaki barışın negatif yönde değişmesine, bazı unvanların pozitif ayrışmasına, kamuoyu oluşturamayanların geri planda kalmasına sebep olmuştur. Bu yüzden kamu mühendisleri, kamuda mühendislere denk sayılan mesleklerin ve daha birçok meslek grubunun gelir olarak çok gerisinde kalmıştır. Hatta amiri olduğu personelden dahi oldukça düşük gelire sahiptir. Oluşan bu gelir adaletsizliğinin giderilmesi için; kamuda çalışan tüm mühendislere aldıkları büyük sorumluluğun ve özverili çalışmaların karşılığı olarak ‘Teknik Sorumluluk Ödemesi’ adı yeni bir ödeme kalemi oluşturulmasını talep ediyoruz

Bilgi birikiminin, deneyimin, tecrübenin değerlendirilmesi ve özel ihtisas gerektiren mühendislik mesleğinin unvan, yetki, kapsam, çalışma şartları, kariyer basamakları, meslekte uzmanlaşma, mesleki gelişimin düzenlenebilmesi için ‘Mühendislik Meslek Kanunu’ talep ediyoruz.

Temmuz maaş zammı düzenlemeleri genel bir düzenleme olduğu için kamu mühendislerine etkisi olmamakla beraber kanunlarca denk sayıldığı meslek grupları ile arasındaki gelir farkı daha da açılmıştır. Kamu mühendisi gelirinin, yakın zamana kadar benzer gelire sahip olan ve kamuda mühendise denk kabul edilen mesleklerin gelir seviyesine yükseltilmesini talep ediyoruz. Tüm kazanımların emekliliğe yansıtılmasını talep ediyoruz. Emekli mühendislerimiz için de ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz.

Kamuda çalışan mühendis, mimar, şehir plancısı ve bu mesleklerin emeklilerinin mağduriyetlerin giderilmesi, sorunlarının çözülmesi ve haklı taleplerin karşılanması için devlet yetkililerine sesleniyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sendikalar Basın Açıklamasına Destek Verdi mi

Kamu Mühendislerinin Ankara Anıtpark’ta gerçekleştirdiği basın açıklamasına aşağıda listede yer alan sendikalar aktif destek sunmuştur. Kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz.

Türk Enerji Sen Genel Başkanı – Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şuayip Deniz Demir

SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ

HakSen Konfederasyonu Genel Başkanı Ayhan Çivi

Sivil Memurlar Sendikası

Bağımsız Enerji Sen

MİL-ENERJİ SEN

ENERJİ BİR-SEN

Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası

Türk Tarım Orman-Sen

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

Kamu Mühendislerinin Basın Açıklamasına Destek Vermeyen Sendikalar Neden Destek Vermedi

Kamu Mühendislerinin Ankara Anıt Park’ta gerçekleştirdiği etkinliğe destek vermeyen sendikalar neden destek vermediler! Bu sendikalar kamu mühendislerinin adaletsizliğe uğramadığına mı inanmaktadır? Bu sendikalar kamu mühendislerinin dostu mudur düşmanı mıdır?  Kamu mühendisleri sadece ADALET istemektedir. Kamu mühendislerinin etkinliklerine ve haklı mücadelelerine destek vermeyen sendikalar ADALET’in tecelli etmesini istememekte midir?

Değerli meslektaşlarımıza çağrımızdır. Kamu mühendislerine aktif destek sunmayan sendikalardan lütfen acilen uzaklaşınız. Kamu mühendislerine göz ardı eden sendikaları siz de gözden çıkarınız. Kamu mühendisinin hakkını yiyenlerle ve kamu mühendisinin hakkının yenilmesine destek olanlarla yol yürümeyiniz!

Kamu Mühendislerinin Ankara Anıt Park’ta Yaptığı Basın Açıklamasından Kareler

Aşağıda kamu mühendislerinin Ankara Anıt Park’ta gerçekleştirdiği etkinliğe dair fotoğraf kareleri paylaşılmaktadır. İlgi alanda yaklaşık 5 bin katılımcının olduğu değerlendirilmektedir. Kamu mühendisleri haklı mücadelelerini adalet sağlanana kadar, kamu mühendislerinin maaş ve özlük hakları konusundaki adaletsizlik giderilene kadar sürdüreceğini özellikle belirtiyoruz.

Bu etkinliğe 81 İlden gelen yaklaşık 5 bin kamu mühendisinin katılım gösterdiğini,  bu etkinliğ katılamayan fakat bu basın açıklamasını sonuna kadar destekleyen 70 bin üzerinde kamu mühendisi olduğunu, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıların dört gözle devlet büyüklerimizin bu konuda somuta adımlar atmasını beklediğini hatırlatıyoruz.

Alper KODAZ

Bu sitenin yasal sahibi kendisi de bir kamu mühendisi olan Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi Alper KODAZ'dır. Sitemizin tek amacı kamuda görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamaktadır. Sitemiz anayasada yer alan "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir." hükmü kapsamında yayın yapmaktadır.
Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Olcay05
Olcay05
10 ay önce

Bizler için asıl yıkım emeklilikte yaşanıyor..Sadaka gibi emekli maaşına mahkum ediliyoruz..Bizi bir vaizle aynı kefeye koyuyorlar ya söyleyecek birşey bulamıyorum.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu