Şehir Plancısı Meslektaşlarımız Maaş ve Özlük Haklarının İyileştirilmesini İstiyor

Bu yazımızda ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan şehir plancısı meslektaşlarımızın sorunlarına değineceğiz.

Her ne kadar her yerde görünür isim olarak kamu mühendisleri ifadesi kullanılıyor olsa da aslında kamu mühendisleri bir çatı ifade. Kamu mühendisleri mühendislerden, mimarlardan ve şehir plancısı meslektaşlarımızdan oluşuyor. Bu yazımızda maaş, özlük hakları ve itibarları ellerinden alınan ve haklı olarak içinde bulunduğumuz bu olumsuz duruma isyan eden şehir plancısı arkadaşlarımızın genel olarak ne iş yaptığına ve bu meslektaşlarımızın sesine kulak vereceğiz.

Şehir Plancısı Kimdir?

Şehir plancısı, şehirlerin fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel yönlerini planlayan ve düzenleyen bir uzmandır. Şehir plancıları, genellikle kentleşme, arazi kullanımı, altyapı, ulaşım, çevre koruma, konut, kamu alanları ve sürdürülebilirlik gibi konularda çalışırlar. Görevleri arasında mevcut şehir yapılarını analiz etmek, gelecekteki ihtiyaçları tahmin etmek, kent planları ve politikaları geliştirmek, topluluklarla işbirliği yapmak ve sürdürülebilir gelişimi teşvik etmek yer alır.

Kamuda görev yapan şehir plancıları, belirli bir coğrafi bölge veya topluluk için şehir planlarını ve politikalarını oluşturarak, sürdürülebilir kentleşme hedeflerini desteklemek ve toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere görev yaparlar.

Şehir Plancıları Olmazsa ya da Şehir Plancıları İşini Hakkıyla Yapmazsa Ne Olur?

Şehir plancılarının olmaması veya etkili bir planlama olmaması çeşitli sorunlara yol açabilir. İşte şehir plancılarının eksikliği durumunda ortaya çıkabilecek bazı olumsuz durumlar:

 1. Kentsel Kaos: Şehirlerdeki hızlı ve plansız büyüme, altyapı eksiklikleri ve arazi kullanımının düzensiz olması kentsel kaosa neden olabilir. Bu durum, trafik sıkışıklığı, hava kirliliği, konut sorunları gibi pek çok sorunu beraberinde getirebilir.
 2. Altyapı Sorunları: Eksik veya yetersiz altyapı planlaması, su temini, kanalizasyon, elektrik ve ulaşım gibi temel hizmetlerin yetersiz kalmasına neden olabilir. Bu da şehir sakinlerinin yaşam kalitesini düşürebilir.
 3. Çevre Sorunları: Plansız kentleşme, yeşil alan kaybı, su kaynaklarının boşa harcanması gibi çevresel sorunlara neden olabilir. Sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olmayan planlamalar çevre sorunlarını artırabilir.
 4. Sosyal Problemler: Konut sorunları, toplu taşıma eksiklikleri ve plansız kentleşme, toplumsal eşitsizlikleri artırabilir. Belirli bölgelerde sosyal hizmetlerin yetersiz olması, toplumsal gerginliklere yol açabilir.
 5. Ekonomik Zorluklar: Plansız kentleşme, ekonomik potansiyeli azaltabilir. Altyapı eksiklikleri ve plansız büyüme, yatırımları ve iş fırsatlarını olumsuz etkileyebilir.

Şehir plancıları, bu tür sorunları önlemek ve şehirlerin sürdürülebilir, yaşanabilir ve adil bir şekilde gelişmesini sağlamak için çalışırlar. Planlama, kentleşmenin uzun vadeli etkilerini değerlendirir ve toplumsal, ekonomik ve çevresel faktörleri dikkate alır. Bu nedenle, şehir plancılarının rolü, şehirlerin daha iyi yönetilmesi ve yaşanabilir kılınması için önemlidir.

Yetişmiş ve Kendini Geliştirmiş Bir Şehir Plancısı Kamuda Görev Yaparsa Bu Durum Toplumu Nasıl Etkiler?

Eğer kendi alanında yeterli bir bilgi birikimine ve yetkinliğe ulaşmış bir şehir plancısı kamuda çok verimli ve etkili bir şekilde çalışırsa, bir dizi olumlu etki meydana gelebilir:

 1. Sürdürülebilir Kalkınma: Şehir plancıları, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun şehir planları oluşturarak çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği destekleyebilirler. Bu, doğal kaynakların etkin kullanımını, çevre korumasını ve toplumsal refahı artırabilir.
 2. Yaşanabilir Şehirler: İyi bir şehir planlaması, trafik akışını düzenleme, yeşil alanları koruma, konut ve ticaret alanlarını dengeli bir şekilde dağıtma gibi unsurları içerir. Bu da şehirlerin daha yaşanabilir olmasını sağlar.
 3. Toplumsal Eşitlik: Şehir plancıları, toplumun farklı kesimleri arasında eşitlik ve erişilebilirlik sağlamak amacıyla çalışabilirler. Konut, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere erişimde eşitlik sağlamak toplumsal kalkınmayı destekleyebilir.
 4. Ekonomik Gelişim: İyi planlanmış bir şehir, iş fırsatlarını artırabilir, ekonomik büyümeyi teşvik edebilir ve yatırım çekme potansiyelini artırabilir. Ticaret ve endüstri bölgelerinin etkili bir şekilde planlanması, ekonomik çeşitliliği destekleyebilir.
 5. Altyapı Gelişimi: Şehir plancıları, altyapının etkili bir şekilde geliştirilmesi ve yönetilmesi için çalışabilirler. Su, elektrik, ulaşım gibi temel altyapı hizmetlerinin planlı bir şekilde sağlanması, şehirlerin daha dirençli olmasını sağlayabilir.
 6. Kültürel ve Tarihi Değerlerin Korunması: Şehir plancıları, kültürel ve tarihi alanların korunması için çalışabilirler. Tarihi bölgelerin korunması, şehirlerin kimliğini ve kültürel zenginliğini sürdürmelerine yardımcı olabilir.
 7. Krizlere Hazırlık: İyi planlanmış şehirler, doğal afetlere, ekonomik krizlere veya diğer acil durumlara daha iyi hazırlıklı olabilir. Acil durum planları, halkın güvenliğini sağlamak için önemlidir.

Sonuç olarak, şehir plancılarının etkili çalışmaları, şehirlerin sürdürülebilir, dirençli ve yaşanabilir olmalarına katkıda bulunur.

Şehir Plancısı Meslektaşlarımız Kamudaki Maaş ve Özlük Haklarından Memnun mu?

Şehir plancısı meslektaşlarımız da maalesef mühendis ve mimar meslektaşlarımız gibi maaş ve özlük hakları konusunda ciddi sorunlar yaşamaktadır. Şehir plancısı meslektaşlarımız da mimar ve mühendislerle aynı maaş ve özlük haklarına sahiptir ve yıllar içerisinde kamuda görev yağan şehir plancılarının maaş ve özlük hakları buhar olup uçmuştur. Şehir plancısı meslektaşlarımız maalesef gelinen noktada yoksulluk sınırının altında bir ücretle hayatını idame ettirmeye çalışmaktadır. Kamuda görev yapan şehir plancıları seslerinin devlet büyüklerimizce duyulmasını ve maaş ve özlük haklarına acilen iyileştirmeler yapılmasını beklemektedir.

Şehir Plancıların Gelirlerinin Doktor, Hakim ve Savcı ile Karşılaştırılması

Aşağıda yer alan tabloda kamuda görev yapan şehir plancısı meslektaşlarımızın 2016 yılından 2024 yılına kadarki dönemde nasıl büyük bir gelir kaybına uğradığı görülmektedir. Şehir plancılarının maaş ve özlük hakları ve en nihayetinde de itibarları ayaklar altındadır.

2024-kamu-mühendisi-hakim-doktor-karşılaştırma-tablosu

Alper KODAZ

Bu sitenin yasal sahibi kendisi de bir kamu mühendisi olan Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi Alper KODAZ'dır. Sitemizin tek amacı kamuda görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamaktadır. Sitemiz anayasada yer alan "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir." hükmü kapsamında yayın yapmaktadır.
Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Plancı61
Plancı61
5 ay önce

Planlama yapmak ülkemizdeki anlayışa ters. O nedenle Şehir Plancılarının diğer mesleklere nazaran insanların gözünde bir değeri yok.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu