TMMOB Kamu Mühendislerini Temsil Etmemektedir

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kamu mühendislerinin maaş ve özlük hakları konusunda zaman zaman açıklama yapmaktadır. Fakat ilgi açıklamalar yetersizdir ve aynı zamanda birliğin siyasi görüşleri kamu mühendislerini temsil etmemektedir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu kapsamında kurulmuş olan ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. İlgi mevzuatları kapsamında TMMOB’un kuruluş amacı olarak şu hususlar belirlenmiştir.

” Birliğin kuruluş amacı:

a) Bütün mühendis ve mimarları ihtisas kollarına ayırmak ve her kol için bir oda kurulmasına karar vermek;

Bu suretle aynı ihtisasa mensup meslek mensuplarını bir Odanın bünyesinde toplamak; merkezde idare heyeti, haysiyet divanı ve murakıplar gibi görevlilere yetecek kadar üyesi bulunmayan Odanın merkezini, Umumi Heyetin belirleyeceği yerde açmak;

b) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak;

c) Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı normları, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmektir.”

TMMOB’un Dışardan Bakıldığındaki Mevcut Duruşu Nedir

İlgi mevzuat kapsamında TMMOB’un amacının siyaset yapmak olmadığı çok açıktır. Fakat herkesin malumu olduğu üzere Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği her ne kadar bir meslek odası birliği olarak görev yapıyor olsa da ilgi birliğin yönetiminde görev alanlar zamanla TMMOB’u siyasi bir kimliğe büründürmüştür. TMMOB’un sitesinde ve basında yer alan haberlerine bakıldığında zaman zaman iktidarı, zaman zaman ise muhalefeti eleştirdiği görülmektedir. Sürekli siyasi açıklamalar yapan yapı her ne hikmetse son zamanlara kadar kamu mühendislerinin maaş ve özlük hakları konusunda tek bir olumlu adım atmamıştır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kamu Mühendislerini Temsil Ediyor mu?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kamu mühendislerinin maaş ve özlük hakları konusunda yıllardır hiç bir açıklama yapmamıştır. TMMOB kamu mühendislerinin maaş ve özlük hakları zaman içerisinde eriyip gitmesine rağmen bu konuda ses çıkarmamış, kamu mühendisleri acıdan kıvranırken adeta kamu mühendislerini yok saymıştır. Tüm bunlar yaşanırken TMMOB siyasetle zaman harcamış ve TMMOB maalesef kamuda görev yapan meslektaşlarımızı adeta yıllarca unutmuştur.

Gelinen noktada kamu mühendisleri anka kuşu gibi küllerinden doğma mücadelesi vermektedir. Bu noktada Kamu Mühendisleri kendisine destek olan herkese sonsuz teşekkürlerini sunmaktadır. Fakat yıllarca kamu mühendislerini unutan sendikalar, odalar, birlikler şimdi kamu mühendislerine yalandan da olsa zaman zaman destek açıklaması yapmaktadır. Şunu net şekilde belirtiyoruz. Kamu mühendisleri kamu mühendislerinin bu duruma düşmesinde parmağı olan / suçu olan / hatası olan hiç kimseyi unutmamıştır. Buna ek olarak kamu mühendisleri şu anda kendisine destek verenleri de tek tek sicil defterine pozitif bir bakış açısı ile değerlendirerek yazmaktadır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin Siyasi Açıklamaları Kamu Mühendislerinin Görüşlerini Yansıtıyor mu?

Kamu mühendisleri tüm partilere eşit mesafede duran, hiç bir siyasi parti, dernek, kurum ve kuruluşla doğrudan yada dolaylı bir siyasi ilişkisi olmayan bir oluşumdur. Kamu mühendislerine destek açıklaması yapan TMMOB, sendikalar, vakıflar, siyasi parti temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, gazetecilerin siyasi görüşü kendilerini bağlar. Kamu mühendisleri ne TMMOB’un ne de diğer toplumsal hareketlerin bir parçası değildir. İlgi oluşumların siyasi görüşlerini REDDEDİYORUZ. İlgi oluşumların KAMU MÜHENDİSLERİNİN SİYASİ GÖRÜŞÜNÜ YANSITMADIĞINI AÇIKÇA belirtiyoruz. Kamu mühendislerinin SİYASİ KİMLİĞİ OLMADIĞINI AÇIKLIYORUZ.

Kamu mühendislerinin bir SİYASİ KİMLİĞİ YOKTUR VE SONSUZA KADAR DA OLMAYACAKTIR. İlgi yapıların siyasi görüşleri ve açıklamaları kendilerini bağlar. Hiç bir oluşumun siyasi görüşünü desteklemiyor ya da eleştirmiyoruz. Fakat ilgi yapıların siyasi açıklamarının KAMU MÜHENDİSLERİNİ YANSITMADIĞINI da açıkca belirtiyoruz.

Devlet büyüklerimizin kamu mühendislerini değerlendirirken bu hususları unutmamasını, kamu mühendislerin devletine, milletine yürekten bağlı olan vatansever insanlar olduğunu ve ülkemizin ve milletimizin mutluluğu ve huzuru için gece gündüz çalıştığını unutmamalarını temenni ediyoruz.

TMMOB Yetkililerine Açık Çağrımızdır

Kamu mühendislerinin maaş ve özlük hakları zaman içerisinde erimiştir. Kamu mühendisleri gelinen noktada geçinemez duruma düşmüştür. Kamu mühendisleri zaman içerisinde maaşların, özlük haklarını, itibarlarını kaybetmiştir. TMMOB’dan kamu mühendislerine sahip çıkmasını ve bu sorun çözülene kadar da tüm enerjilerini bu alana kaydırmalarını bekliyoruz. Kamu mühendisleri sadece elinden alınan maaşı, özlük haklarını ve itibarlarını geri istiyor! Kamu mühendisleri her ne kadar bu duruma düşmemizde TMMOB’un da hatası olsa da sadece adalet istiyor ve bu konuda sizin de desteğinizi bekliyor.

Alper KODAZ

Bu sitenin yasal sahibi kendisi de bir kamu mühendisi olan Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi Alper KODAZ'dır. Sitemizin tek amacı kamuda görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamaktadır. Sitemiz anayasada yer alan "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir." hükmü kapsamında yayın yapmaktadır.
Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
brk
brk
11 ay önce

TMMOB kurulduğundan beri kuruluş amacı dışında siyasi bir yapılanma olarak varlığını günümüze kadar devam ettirmiş bir kuruluştur. Sadece siyaset yapar, sözde Barış elçiliğine soyunur. Lakin yoksulluk sınırının 24 bin olduğu yerde, Mühendise net 12 bin çalışma ücreti biçer. Yıkılsın düzeniniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu