Milletvekillerimize Mail Gönderme Etkinliği

Kamu Mühendisleri Platformu olarak TBMM'de aktif olarak görev yapan milletvekillerine mail gönderme ve sorunlarımızı anlatma etkinliği yapacağız.

Değerli meslektaşlarım;

Kamu Mühendisleri Platformu olarak TBMM’de aktif olarak görev yapan milletvekillerine mail gönderme ve sorunlarımızı mail aracılığı Milletvekillerimize anlatma etkinliği yapacağız. Bu yazımızda sayın vekillerimize toplu olarak nasıl mail atabiliriz size onu detaylı olarak anlatacağım. Yaptığımız ön çalışma ile mail atmanız çok daha kolay olacaktır.

Etkinlik düzenli olarak tekrarlanacaktır. Zaman, mekan sınırı olmadan düzenli olarak mail gönderebilirsiniz.

Mail Etkinliğine Nasıl Katılabilirim?

Etkinliğe katılmak için öncelikle şahsi mail adresinizi açıp yeni mail oluştur kısmına tıklayın. Yeni mailde “kime” diye bir bölüm var. Bu bölüm kime mail göndereceğimizi bizden istiyor. O alana aşağıda tabloda yer alan vekillerin mail adresini kopyalayacağız. Bunu toplu olarak yapmak için aşağıdaki tabloda yer alan “E-Posta” alanının altında yer alan mail adreslerini baştan sona kadar seçin ve kopyalayın. Mail göndereceğiniz ekrana gidip bu mail adreslerini mail gönderilecek alanda “kime” diye sorulan bölüme yapıştırın.

Tüm vekillere tek bir mail ile erişebiliyoruz. Tek bir mail atıp tüm vekillere toplu olarak göndereceğiz.

Mailin Konu Kısmına Ne Yazacağım?

Mailin konu kısmına “Kamu Mühendislerinin Özlük Haklarının İyileştirilmesi” yazabilirsiniz.

Mail İçeriğine Ne Yazacağım?

Aşağıdaki metni direk kopyala yapıştıryapabilirsiniz. Bu şekilde maili gönderebilirsiniz.

Sayın Milletvekilim

Kamu Mühendisleri ülkemizin her alanda gelişmesi ve çağının ilerisinde olması için gece gündüz faaliyet göstermektedir. Kamu Mühendisleri tüm altyapı, üstyapı, kamu yapıları, otoyol, köprü, tünel, baraj, hastane, okul, demiryolu, tarım ve ormancılık, TOKİ, havaalanları, tersane ve atölyeler, tren projeleri, bilişim sistemleri, savunma sanayii ve enerji santralleri gibi tesislerin; Ar-Ge, teknik şartname ve projelendirme, ihale, yapım, kontrollük ve kabul işlemleri, işletme ve bakım aşamalarında aktif görev almaktadırlar. Söz konusu işlerin teknik olarak tasarlanması, yapılması, bakımı ve işletilmesiyle ilgili birinci derecede sorumluluk almaktadırlar. Kamuda çalışan mühendislerin özlük haklarının yıllar içinde dengi olan hâkim, savcı ve doktorluk gibi mesleklerin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Son zamanlarda; sağlık personelleri, öğretmenler, adalet personelleri, akademisyenler, din görevlileri gibi birçok kamu personeline çeşitli düzenlemelerle iyileştirmeler yapılmıştır. Ancak bu iyileştirmeler yapılırken kamudaki mühendislerin göz ardı edilmesi mühendislerin çalışma huzuru ve barışını bozmuştur.

Ayrıca Türkiye’nin gelişmesi ve daha ileriye taşınması için yıllarını vermiş emekli mühendislerin alım güçleri de çok düşmüştür. Bu sebepten geçim sıkıntısı yaşayan kamudan emekli olan mühendisler birçok sektörde çalışmaya devam etmektedir. Emekli mühendislerin özel sektörde çalışmaya devam etmesi genç mühendislerin istihdamında da sıkıntılar oluşturmaktadır. Bu nedenle eşdeğer kariyere sahip meslek gruplarına yönelik yapılan ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenlemenin kamudan emekli olmuş mühendislere de yapılması gerekmektedir.

Ülkemizde teknik hizmetler sınıfının en üst noktasında görev yapan ve özel ihtisas gerektiren mühendislik mesleğinin unvan, yetki, kapsam, çalışma şartları, kariyer basamakları, meslekte uzmanlaşmanın ve mesleki gelişimin düzenlenmesine gereksinim bulunmaktadır. Bu konuda “Mühendislik Meslek Kanunu”nun çıkartılması hem mesleki gelişimin teşvik edilmesine hem bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesine hem de Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Diğer yandan ülkemizde Mühendisliğin daha ileriye taşınması amacıyla ÖSYM’nin gerçekleştirdiği sınavlarda başarılı ve nitelikli adayların “Mühendislik” tercih edebilmesini teminen sayısal alanlarda en fazla ilk 100 bin gibi bir sıralama şartının getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca fiziki altyapısı elverişli olmayan ve yeteri kadar akademik personeli bulunmayan Mühendislik fakültelerinin ya geliştirilmesi ya da kapatılması gerekmektedir.

Sonuç olarak; Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde, Mühendislik mesleğinin ileriye taşınması, mesleki gelişimin teşvik edilmesi, bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesi ve övünülecek projelerin katlanarak devam etmesi ile çalışma barışının sağlanabilmesi için Kamu Mühendisleri olarak aşağıda yer alan hususlarda iyileştirmeler yapılmasını talep ediyoruz.

1- Kamuda çalışan tüm mühendislere “Teknik Sorumluluk Tazminatı” adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kaleminin oluşturulmasını ve en düşük kamu mühendisi gelirinin mühendisin dengi meslekler olan ve yakın geçmişe kadar mühendisle aynı ücreti alan Hakim Savcı Doktor geliri seviyesine çıkarılmasını istiyoruz

2- “Mühendislik Meslek Kanunu” çıkartılarak mesleki gelişimin teşvik edilmesi, bilgi ve tecrübenin ödüllendirilmesi gerekmektedir.

3- Kamuda çalışan tüm mühendislerin Ek ödemelerin (dengimiz olan hakim-savcı ve doktorluk gibi meslekler göz önünde bulundurularak) arttırılması gerekmektedir.

4- Tüm gelirlerin emekliliğe katkı sağlamasını ve emekli mühendisler içinde ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenlemenin (en az 15.000 gösterge) yapılması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için : https://kamumuhendisleri.org/wp-content/uploads/2023/03/brifing.pdf

Milletvekillerinin Mail Adreslerini Nasıl Kullanacağız?

Değerli meslektaşlarım. Sayın milletvekillerinin mail adresleri aşağıda liste halinde sunulmuştur. Mail göndereceğiniz zaman E-POSTA yazan stunda yer alan tüm bilgileri seçin, kopyala dedikten sonra mail göndereceğiniz alana gelip “KİME MAİL GÖNDERECEKSİNİZ” kısmındaki alana yapıştırın. Toplu olarak mail gönderimi sağlanacaktır. Mail göndermede sorun yaşarsanız daha az kişiye maili göndermeyi deneyebilirsiniz. Çok sayıda kişiye aynı anda mail göndermeyi bazı mail gönderme platformları sayı olarak sınırlıyor. 50-100 kişilik liste halinde mail gönderebilirsiniz.

E-mail Adresleri
abdulahat.arvas@tbmm.gov.tr
abdulkadir.ozel@tbmm.gov.tr
abdullah.agrali@tbmm.gov.tr
abdullah.guler@tbmm.gov.tr
abdullah.koc@tbmm.gov.tr
anejatkocer@tbmm.gov.tr
Abdurrahman.BASKAN@tbmm.gov.tr
abdullatif.sener@tbmm.gov.tr
ahmet.akin@tbmm.gov.tr
ahmet.arslan@tbmm.gov.tr
a.aydin@tbmm.gov.tr
ahmetberat.conkar@tbmm.gov.tr
ahmet.celik2@tbmm.gov.tr
ahmet.demircan@tbmm.gov.tr
hkoc@tbmm.gov.tr
Ahmet.Kaya@tbmm.gov.tr
ahmet.ozdemir@tbmm.gov.tr
ahmetsalih.dal@tbmm.gov.tr
ahmetsami.ceylan@tbmm.gov.tr
atuncayozkan@tbmm.gov.tr
ahmetuzer@tbmm.gov.tr
ahmet.yildiz3@tbmm.gov.tr
ahmet.zenbilci@tbmm.gov.tr
akifcagataykilic@tbmm.gov.tr
alev.dedegil@tbmm.gov.tr
alifazil.kasap@tbmm.gov.tr
aliihsan.yavuz@tbmm.gov.tr
ali.ozkaya@tbmm.gov.tr
ali.sahin@tbmm.gov.tr
ali.seker@tbmm.gov.tr
arife.polatduzgun@tbmm.gov.tr
asuman.erdogan@tbmm.gov.tr
atila.sertel@tbmm.gov.tr
ayhan.altintas@tbmm.gov.tr
ayhan.barut@tbmm.gov.tr
aykut.erdogdu@tbmm.gov.tr
aylin.cesur@tbmm.gov.tr
aysu.bankoglu@tbmm.gov.tr
Ayse.KESIR@tbmm.gov.tr
aytun.ciray@tbmm.gov.tr
aziz.babuscu@tbmm.gov.tr
baha.unlu@tbmm.gov.tr
barisatay.mengulluoglu@tbmm.gov.tr
bayram.ozcelik@tbmm.gov.tr
bayram.yilmazkaya@tbmm.gov.tr
bedri.yasar@tbmm.gov.tr
behic.celik@tbmm.gov.tr
bekir.basevirgen@tbmm.gov.tr
kuvveterim@tbmm.gov.tr
binali.yildirim@tbmm.gov.tr
burhan.cakir@tbmm.gov.tr
burhanettin.bulut@tbmm.gov.tr
bulent.kusoglu@tbmm.gov.tr
bulent.tezcan@tbmm.gov.tr
bulent.turan@tbmm.gov.tr
cahit.ozkan@tbmm.gov.tr
canan.kalsin@tbmm.gov.tr
candan.yuceer@tbmm.gov.tr
cavit.ari@tbmm.gov.tr
celal.adan@tbmm.gov.tr
celalettin.guvenc@tbmm.gov.tr
cemal.bekle@tbmm.gov.tr
cemal.enginyurt@tbmm.gov.tr
ctasar@tbmm.gov.tr
cemil.yaman@tbmm.gov.tr
cengiz.gokcel@tbmm.gov.tr
cevdet.yilmaz@tbmm.gov.tr
ceyda.cetinerenler@tbmm.gov.tr
cumhur.unal@tbmm.gov.tr
cetin.arik@tbmm.gov.tr
cetinosman.budak@tbmm.gov.tr
cigdem.karaaslan@tbmm.gov.tr
cigdem.koncagul@tbmm.gov.tr
deniz.yavuzyilmaz@tbmm.gov.tr
dersim.dag@tbmm.gov.tr
derya.bakbak@tbmm.gov.tr
devlet.bahceli@tbmm.gov.tr
dursun.atas@tbmm.gov.tr
musavat.dervisoglu@tbmm.gov.tr
edipsemih.yalcin@tbmm.gov.tr
ednan.arslan@tbmm.gov.tr
ekrem.celebi@tbmm.gov.tr
enurgunay@tbmm.gov.tr
isler.emrullah@tbmm.gov.tr
enez.kaplan@tbmm.gov.tr
enginaltay@tbmm.gov.tr
engin.ozkoc@tbmm.gov.tr
ensar.aytekin@tbmm.gov.tr
erdogan.toprak@tbmm.gov.tr
erhan.usta@tbmm.gov.tr
erkan.akcay@tbmm.gov.tr
erkan.aydin@tbmm.gov.tr
erkan.bas@tbmm.gov.tr
erkan.haberal@tbmm.gov.tr
erol.kavuncu@tbmm.gov.tr
erol.kaya@tbmm.gov.tr
esin.kara@tbmm.gov.tr
fahri.cakir@tbmm.gov.tr
faik.oztrak@tbmm.gov.tr
fatihsuleyman.denizolgun@tbmm.gov.tr
fatih.sahin@tbmm.gov.tr
fatma.kurtulan@tbmm.gov.tr
fehmi.kupcu@tbmm.gov.tr
feleknas.uca@tbmm.gov.tr
feridun.bahsi@tbmm.gov.tr
fetani.battal@tbmm.gov.tr
fethi.acikel@tbmm.gov.tr
feti.yildiz@tbmm.gov.tr
feyzi.berdibek@tbmm.gov.tr
fikret.sahin@tbmm.gov.tr
fikri.isik@tbmm.gov.tr
filiz.kerestecioglu@tbmm.gov.tr
fuat.koktas@tbmm.gov.tr
gamze.akkusilgezdi@tbmm.gov.tr
gamze.tascier@tbmm.gov.tr
garo.paylan@tbmm.gov.tr
gokan.zeybek@tbmm.gov.tr
gulay.samanci@tbmm.gov.tr
gulustan.kilickocyigit@tbmm.gov.tr
gursel.erol@tbmm.gov.tr
gursel.tekin@tbmm.gov.tr
habibe.ocal@tbmm.gov.tr
hacibayram.turkoglu@tbmm.gov.tr
Haci.OZKAN@tbmm.gov.tr
hacituran@tbmm.gov.tr
hakan.cavusoglu@tbmm.gov.tr
hakki.koylu@tbmm.gov.tr
saruhanoluc@tbmm.gov.tr
halil.ozcan@tbmm.gov.tr
hamza.dag@tbmm.gov.tr
hasan.baltaci@tbmm.gov.tr
hasan.cilez@tbmm.gov.tr
hasan.kalyoncu@tbmm.gov.tr
hasimteoman.sancar@tbmm.gov.tr
hayati.yazici@tbmm.gov.tr
haydar.akar@tbmm.gov.tr
hulya.nergis@tbmm.gov.tr
huseyin.ors@tbmm.gov.tr
huseyin.sanverdi@tbmm.gov.tr
ibrahim.aydemir@tbmm.gov.tr
ibrahimhalil.oral@tbmm.gov.tr
ibrahimozden.kaboglu@tbmm.gov.tr
ibrahim.yurdunuseven@tbmm.gov.tr
ilhankesici@tbmm.gov.tr
ilknur.inceoz@tbmm.gov.tr
ilyas.seker@tbmm.gov.tr
ismailatakan.unver@tbmm.gov.tr
ismail.bilen@tbmm.gov.tr
ismail.karayel@tbmm.gov.tr
ismailfaruk.aksu@tbmm.gov.tr
ismail.gunes@tbmm.gov.tr
ismail.kaya2@tbmm.gov.tr
ismail.koncuk@tbmm.gov.tr
ismailozdemir@tbmm.gov.tr
ismail.tamer@tbmm.gov.tr
ismet.buyukataman@tbmm.gov.tr
ismet.tokdemir@tbmm.gov.tr
ismet.yilmaz@tbmm.gov.tr
izzetulvi.yonter@tbmm.gov.tr
jalenur.sullu@tbmm.gov.tr
julide.iskenderoglu@tbmm.gov.tr
kadim.durmaz@tbmm.gov.tr
kadir.aydin@tbmm.gov.tr
kamil.aydin@tbmm.gov.tr
kamil.sindir@tbmm.gov.tr
kani.beko@tbmm.gov.tr
kemal.celik@tbmm.gov.tr
kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr
Kemal.ZEYBEK@tbmm.gov.tr
lale.karabiyik@tbmm.gov.tr
levent.gok@tbmm.gov.tr
lutfiyeselva.cam@tbmm.gov.tr
lutfuturkkan@tbmm.gov.tr
mahir.polat@tbmm.gov.tr
mahir.unal@tbmm.gov.tr
mahmutatillakaya@tbmm.gov.tr
MahmutCeladet.GAYDALI@tbmm.gov.tr
mahmut.tanal@tbmm.gov.tr
akif.hamzacebi@tbmm.gov.tr
mehmetali.celebi@tbmm.gov.tr
mehmetali.ozkan@tbmm.gov.tr
mehmet.altay@tbmm.gov.tr
mehmet.bekaroglu@tbmm.gov.tr
mehmetcihat.sezal@tbmm.gov.tr
mehmetdogan.kubat@tbmm.gov.tr
mehmeterdogan@tbmm.gov.tr
mehmet.goker@tbmm.gov.tr
mehmet.guzelmansur@tbmm.gov.tr
mehmetkasim.gulpinar@tbmm.gov.tr
mehmetmehdi.eker@tbmm.gov.tr
mehmetnaci.bostanci@tbmm.gov.tr
mehmet.ozhaseki@tbmm.gov.tr
mehmetsait.kirazoglu@tbmm.gov.tr
mehmetsukru.erdinc@tbmm.gov.tr
mehmetugur.gokgoz@tbmm.gov.tr
meral.danisbestas@tbmm.gov.tr
metin.bulut@tbmm.gov.tr
metin.ergun@tbmm.gov.tr
metin.ilhan@tbmm.gov.tr
metinnurullah.sazak@tbmm.gov.tr
metin.yavuz@tbmm.gov.tr
mihrimahbelma.satir@tbmm.gov.tr
mithat.sancar@tbmm.gov.tr
muhammedfatih.toprak@tbmm.gov.tr
muhammedlevent.bulbul@tbmm.gov.tr
eminakbasoglu@tbmm.gov.tr
Muharrem.ERKEK@tbmm.gov.tr
muharrem.varli@tbmm.gov.tr
murat.bakan@tbmm.gov.tr
murat.cepni@tbmm.gov.tr
murat.sarisac@tbmm.gov.tr
mustafa.atas@tbmm.gov.tr
mustafabaki.ersoy@tbmm.gov.tr
mustafa.elitas@tbmm.gov.tr
mustafa.kalayci@tbmm.gov.tr
mustafalevent.karahocagil@tbmm.gov.tr
mustafasavas@tbmm.gov.tr
sezgin.tanrikulu@tbmm.gov.tr
mustafa.sentop@tbmm.gov.tr
mustafayel@tbmm.gov.tr
mustafa.yeneroglu@tbmm.gov.tr
mdurmusoglu@tbmm.gov.tr
mursel.alban@tbmm.gov.tr
tubadurgut@tbmm.gov.tr
muzeyyen.sevkin@tbmm.gov.tr
nabi.avci@tbmm.gov.tr
necati.tigli@tbmm.gov.tr
necdet.ipekyuz@tbmm.gov.tr
neslihan.hancioglu@tbmm.gov.tr
Nevzat.CEYLAN@tbmm.gov.tr
nimetullah.erdogmus@tbmm.gov.tr
nurettin.canikli@tbmm.gov.tr
nurhayat.altacakayisoglu@tbmm.gov.tr
oguzhan.kaya@tbmm.gov.tr
olcay.kilavuz@tbmm.gov.tr
onursal.adiguzel@tbmm.gov.tr
orhan.atalay@tbmm.gov.tr
orhan.erdem@tbmm.gov.tr
orhan.kircali@tbmm.gov.tr
orhan.saribal@tbmm.gov.tr
orhan.sumer@tbmm.gov.tr
oabak@tbmm.gov.tr
osmanboyraz@tbmm.gov.tr
osman.oren@tbmm.gov.tr
oya.eronat@tbmm.gov.tr
omerfaruk.gergerlioglu@tbmm.gov.tr
omerfethi.gurer@tbmm.gov.tr
ozcan.ozel@tbmm.gov.tr
ozgur.ceylan@tbmm.gov.tr
ozgur.ozel@tbmm.gov.tr
oznur.calik@tbmm.gov.tr
pervin.buldan@tbmm.gov.tr
polat.saroglu@tbmm.gov.tr
polat.turkmen@tbmm.gov.tr
rafet.zeybek@tbmm.gov.tr
ramazan.can@tbmm.gov.tr
recep.akdag@tbmm.gov.tr
recep.ozel@tbmm.gov.tr
remziye.tosun@tbmm.gov.tr
ridvan.turan@tbmm.gov.tr
rumeysa.kadak@tbmm.gov.tr
sadir.durmaz@tbmm.gov.tr
sait.dede@tbmm.gov.tr
sera.kadigil@tbmm.gov.tr
salim.civitcioglu@tbmm.gov.tr
sefer.aycan@tbmm.gov.tr
selami.altinok@tbmm.gov.tr
selim.gultekin@tbmm.gov.tr
selim.yagci@tbmm.gov.tr
selman.ozboyaci@tbmm.gov.tr
semra.kaplankivircik@tbmm.gov.tr
serap.yasar@tbmm.gov.tr
serkan.bayram@tbmm.gov.tr
sermin.balik@tbmm.gov.tr
serpil.kemalbay@tbmm.gov.tr
servet.unsal@tbmm.gov.tr
sevda.erdankilic@tbmm.gov.tr
sdk.tas@tbmm.gov.tr
sibel.ozdemir@tbmm.gov.tr
suzan.sahin@tbmm.gov.tr
sureyyasadi.bilgic@tbmm.gov.tr
sahin.tin@tbmm.gov.tr
samil.ayrim@tbmm.gov.tr
senolsunat@tbmm.gov.tr
seyhmus.dincel@tbmm.gov.tr
sirin.unal@tbmm.gov.tr
Tacettin.BAYIR@tbmm.gov.tr
tamer.akkal@tbmm.gov.tr
tamer.osmanagaoglu@tbmm.gov.tr
taner.yildiz@tbmm.gov.tr
tekin.bingol@tbmm.gov.tr
tuba.vuralcokal@tbmm.gov.tr
tufan.kose@tbmm.gov.tr
tulay.hatimogullarioruc@tbmm.gov.tr
turan.aydogan@tbmm.gov.tr
tulay.kaynarca@tbmm.gov.tr
turabi.kayan@tbmm.gov.tr
ugur.aydemir@tbmm.gov.tr
ugur.bayraktutan@tbmm.gov.tr
umit.beyaz@tbmm.gov.tr
umit.dikbayir@tbmm.gov.tr
unal.demirtas@tbmm.gov.tr
vahit.kiler@tbmm.gov.tr
vedat.demiroz@tbmm.gov.tr
veli.agbaba@tbmm.gov.tr
veyseleroglu@tbmm.gov.tr
volkan.bozkir@tbmm.gov.tr
yalcin.akdogan@tbmm.gov.tr
Yasin.ugur@tbmm.gov.tr
yasar.karadag@tbmm.gov.tr
yasar.tuzun@tbmm.gov.tr
yelda.erolgokcan@tbmm.gov.tr
yildirim.kaya@tbmm.gov.tr
yildirimtugrul.turkes@tbmm.gov.tr
yilmaz.tunc@tbmm.gov.tr
y.emre@tbmm.gov.tr
yunus.kilic@tbmm.gov.tr
yusuf.baser@tbmm.gov.tr
yucel.bulut@tbmm.gov.tr
zeynel.emre@tbmm.gov.tr
ziver.ozdemir@tbmm.gov.tr
ziya.altunyaldiz@tbmm.gov.tr
zuleyha.gulum@tbmm.gov.tr
zulfu.demirbag@tbmm.gov.tr
zulfutolga.agar@tbmm.gov.tr

Alper KODAZ

Bu sitenin yasal sahibi kendisi de bir kamu mühendisi olan Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi Alper KODAZ'dır. Sitemizin tek amacı kamuda görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamaktadır. Sitemiz anayasada yer alan "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir." hükmü kapsamında yayın yapmaktadır.
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu