Kanun Teklifi Maalesef Plan ve Bütçe Komisyonunda Reddedildi

Kamu Mühendislerinin özlük haklarına yönelik olarak TBMM'ye sunulan Kanun Teklifi maalesef reddedildi. Çok güzel şekilde kamu mühendislerinin sorunları anlatıldı fakat kanun teklifi dikkate alınmadı.

Değerli Meslektaşlarımız;

Bildiğiniz üzere Kamu Mühendislerinin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik bir çok kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Bu kanun teklifleri TBMM’ye gelmeden önce bildiğiniz gibi bir takım alt komisyonlarda incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Kamu Mühendislerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik olarak TBMM’ye sunulan kanun teklifi maalesef REDDEDİLDİ.

Plan ve Bütçe Komisyonunda teklifin reddedilmesine esas 6 sayfadan oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu Tutanağına ulaşmak için buraya tıklayınız. 

Plan ve Bütçe komisyonda yapılan konuşmalarda şu ifadelerin yer aldığı görüldü.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – İzah edeceksiniz…
Buyurun Sayın Emine Emecan.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Sayın Başkan, bu madde aslında 15’inci maddeyle biraz bağlantılı bir düzenleme, kanun hükmünde kararnamede bir değişiklik yapıyor.
Şimdi, daha önce kamuda çalışan mühendislerle ilgili görüşlerimi belirtmiştim. Şimdi, başta yatırımcı kuruluşlar olmak üzere, Köy Hizmetleri, İller Bankası, Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının ilgi ve yetki alanları daraltılmış ve kamuda çalışan mühendis sayısı şu anda çok düşük kalmıştır. Bugün çalışan 5 mühendisten yalnızca 1’i kamuda çalışan mühendistir. Hâlbuki ülkemizin nicelik ve nitelik olarak inşaat mühendislerine ve inşaat mühendisliğine de ihtiyacı olduğunu aslında bu son yaşanan depremle de gördük.

Şimdi, Sayın Elitaş, ben bu önergeyi size gösterdiğim zaman bana şöyle bir izahta bulunmuştunuz: “Doktorlarla ilgili bu düzenlemeyi getirdiğimizde doktorları kamuda tutabilmek için bu düzenlemeleri yapmak durumundaydık, o nedenle yaptık.” diye. Tabii, sizin bu söylediğinizden mühendislere kamuda hiç ihtiyaç olmadığı, tutulmalarına da gerek olmadığı gibi bir anlam çıkıyor ancak deprem riski altındaki ülkemizde hem mevcut yapı stokunun deprem riskli bölgelerde denetim ve dönüşümünün yapılabilmesi, yeni yapılaşmaların mühendislik kurallarına uygun yapılabilmesi ve doğru denetim için -kaldı ki çok büyük bir felaketin üzerine şu anda bu görüşmeleri yapıyoruz- ayrıca depreme dayanıklı kentler oluşturulması için: Birincisi, kamuda mühendis, mimar istihdamının kesinlikle artırılması bir zorunluluktur; ikincisi de ekonomik ve sosyal haklar açısından şu anda kamuda çalışan mühendisler çok ciddi kayıplar altındadır. Sağlık alanındaki, işte, tabiplerle ilgili meslek gruplarına yapılan ekonomik iyileştirmelerin, benzer şekildeki bu iyileştirmelerin kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde çalışan mühendislere de uygulanması bir zorunluluktur. Bu önergenin verilme sebebi budur. Bu nedenle de bugün ülkenin içinde bulunduğu koşullar altında artık mühendis ve mimarların da biraz görünmesi ve onların da haklarının korunması açısından önergemizin kabul edilmesini umuyorum.
Teşekkür ederim.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, Sayın Emecan kendisiyle baş başa konuştuğum bir konuda farklı bir yorum yaptı, o yoruma açıklık getirmek istiyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Buyurun.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Emecan, siz bana geldiniz, dediniz ki: “Mühendis ve mimarlarla ilgili kısmı biz böyle böyle değerlendiriyoruz.” “Haklısınız ama o arkadaşlar bir değerlendirme yapmışlar, bana getirdiği kıyaslamalar 2016’yla 2023 arasında.” dedim. 2016 yılında tabipler ve hâkimlerle bir kıyaslama yapmışlar: “2016 mühendis -örnek veriyorum- 5 bin lira alırken hâkim 6 bin lira alıyor, tabipler de 5.900 lira alıyor. Şimdi, 2023 yılına geldik, mühendisler 20 bin lira alıyor, tabipler 40 bin lira -uzman tabipler 46 bin lira- alıyor, hâkimler de 49 bin lira alıyor. Aramızdaki Bu farkı ortadan kaldırın.” dediler. “Niye böyle bir artış yaptınız?” dediniz, ben de dedim ki: “Bakın, kamuda çalışan doktorlar özel sektöre gidiyorlardı hem emekli maaşlarından dolayı hem de aldığı ücretlerden dolayı. Kamuda o kadar şehir hastaneleri yaptık, kamudaki hasta ilişkilerini, doktor ilişkilerini bu noktaya doğru getirdik. Kamuda çalışan doktorları tutabilmek için bu işi yaptık.” Siz oradan bana ilaveten dediniz ki…

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Ben söylediğinizi eleştirmedim bu arada.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Ama şimdi farklı bir yükleyerek söylüyorsunuz.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Anlam yüklüyorum ama söylediğinizi eleştirmiyorum yani siz burada yanlış düşünüyorsunuz, bu çok yanlış bir şey değil, elbette ki böyle bir uygulamayı yapabiliyor olabilirsiniz ama bunu sadece bir meslek grubuyla ilgili düşünmenizi eleştiriyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Eyvallah ama az önceki söylediğiniz sanki kamuda mühendislere ihtiyaç yokmuş, onların kaçmasına engel -kaçamadıklarından veya kaçmadıklarından dolayı- bir düzenleme yapmıyoruz anlamında bir şey söylediğimi ifade ettiniz. Burada bütün dengeler mevcut yani şimdi ifade edeyim burada. Mesela, arkadaşlarımızın getirdiği bilgiye göre kamuda çalışan mühendisler 19.984 lira alıyor, il müdür yardımcısı 19.835 lira, daire başkanı 21.756 lira, mali hizmetler uzmanı taşra 18.772 lira, müdür yardımcısı 18.752 lira, avukat 18.657 lira. Yani bunların hepsini bir şekilde değerlendirmemiz lazım.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Sayın Elitaş, teşekkür ediyoruz. Bakış açınızı tutanaklara geçirmiş oldunuz.
Önergeyi…
EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Başkanım, bir cümleyle bir şey söylemek istiyorum.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Buyurun.
EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Sayın Elitaş, bu söylediğiniz rakamları siz çok uygun mu buluyorsunuz? Yükseltilmeye değer bulmuyor musunuz? Bugün İstanbul’daki bir mühendis… Ya, İstanbul’da orta halli bir evin kirası artık 15 bin TL oldu. Ya, bu mühendisler nasıl kirada oturacak? Nasıl çalışacak? Nasıl üretecek?
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Görüşlerinizi tutanaklara geçirdiniz, teşekkür ediyorum.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Aynı şekilde bazı meslek gruplarında da bu işin düzeltilmesi gerektiğini söylüyorum.
Teşekkür ederim, tamam.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkürler, sağ olun.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkanım, müsaade edin.
BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Buyurun.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri)Sayın Başkanım, bu söylenen İstanbul’daki yaşam şartları, Ankara’daki, başka yerlerdeki yaşam şartları her meslek grubu için geçerli, öğretmen için de geçerli, mühendis için de geçerli, başkaları için de geçerli yani gönül ister ki biz bu yapılacak ücretleri farklı bir şekilde değerlendirelim. Eğer böyle söylediğiniz bir şeyi, mühendislerle ilgili bir düzenlemeyi yaparsanız diğer kurumları ihmal etmiş olursunuz, diğer meslekleri ihmal etmiş olursunuz.
Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN CEVDET YILMAZ – “Daha genel bakmamız lazım.” diyorsunuz.
Teşekkür ediyorum.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Müteakip önergeyi okutuyorum:

Alper KODAZ

Bu sitenin yasal sahibi kendisi de bir kamu mühendisi olan Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi Alper KODAZ'dır. Sitemizin tek amacı kamuda görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamaktadır. Sitemiz anayasada yer alan "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir." hükmü kapsamında yayın yapmaktadır.
Subscribe
Bildir
guest

11 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Erol bey
Erol bey
10 ay önce

Ekstra bir şey yapmasınlar, her çalışana aynı oranda iyileştirme yapsınlar yeter. İnsanlar kurumlara girip hayatını yönlendirdikten sonra gelir grubunun değiştirilmesine itiraz ediyor. Madem şartlar böyle olsaydı hayatını yönlendirirken ona göre karar veri ona göre tercihlerini yapardı. Uzman Mühendis, Baş Mühendis kadroları aynı eğitim sistemindeki gibi yapılabilir belki bu şekilde bir nebze gelir düzeltilebilir. Ama biliyoruz ki bu da şişirme yalandan bir unvan. Doktorlardaki uzmanlığın gerçek bir uzmanlık olduğunu, öğretmenlerdeki uzmanlığın populist bir yaklaşımla verildiğini herkes biliyor. Bu şekilde bir unvanı zaten mühendisler kendine uygun görmezler ama gelir dağılımındaki dengeyi sağlayacaksa bir yama da oraya yapılabilir.

makcicek
makcicek
10 ay önce

Mühendisler için sunulan gerekçeler; çok alçaltıcı.

hüss
hüss
11 ay önce

“Mühendislerle ilgili bir düzenlemeyi yaparsanız diğer kurumları ihmal etmiş olursunuz, diğer meslekleri ihmal etmiş olursunuz.”
Şu cümleye nereden baksan tutarsızlık, nerden baksan çelişki;
doktorlara, savcılara, hakimlere, avukatlara ayrı düzenleme yapmışsın, sıra mühendislere gelince mi diğer meslekler ihmal edilmiş oluyor.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu