Anayurt Gazetesi Kamu Mühendislerini Gündeme Taşıdı

Anayurt Gazetesi yazarlarından Tuncay Altun kamu mühendislerinin özlük haklarına ilişkin açıklamaları köşesine taşıdı. Kamu mühendislerinin de torba yasada yer almak istediğine değindi.

Anayurt Gazetesi okuyucularına; kamu mühendislerinin özlük haklarının dengi mesleklerin gerisinde kaldığına dair bir haber duyurdu. Haberde kamu mühendislerinin özlük haklarının mutlak suretle iyileştirilmesi gerektiği, kamu mühendislerinin devlet büyüklerinden bir takım taleplerinin olduğu, bu taleplerin yetkililece karşılanıp karşılanmayacağını takip ettiklerini dile getirdi. İlgi yazar yazısında şu ifadelere yer verdi:

Torba yasada mühendis var mı?
Torba yasa beklenirken torbadan neler çıkacağı merak ediliyor. Beklenti içinde olan 100 bin civarında mühendis var. Ailelerle birlikte 600-700 bin kişilik bir büyük kitle.

Bunlar içinde benim de mensubu olduğum kamu mühendislerinin beklentileridir. Onlar çok bir şey istemiyor. Devlet tarafından görülmek, öneminin bilinmesini istiyorlar. Mühendis demek üretim demektir. Mühendis demek teknoloji demektir.  Bundan birkaç yıl öncesine kadar mühendis ile hâkim ve hekim arasında maaş yönünden büyük bir farklılık yok idi. Ama şimdi denge mühendis aleyhine 2-3 kat kadar bozuldu.

Tarım dersek karşımıza ziraat mühendisi çıkar. Sanayi – teknoloji – üretim dersek karşımıza makine, elektrik, elektronik, gıda mühendisi çıkar. Toprak altı madenlerin, enerji kaynakların çıkarılması dersek karşımıza maden, jeoloji mühendisleri çıkar. Baraj, köprü, bina inşaatları dersek mimar ve inşaat mühendisleri karşımıza çıkar.  Enerji kaynaklarının araştırılması, bulunması dersek karşımıza enerji mühendisleri  çıkar. Bu sahalarda mühendislerin birbirlerine bağlı işlerini de unutmamak gerekir.

Kamu mühendisleri hemen hemen her devlet kurumunda bulunmaktadır. Enerji, bilişim sistemleri, Ulaşım, Tarım ve Ormancılık,     Eğitim, Adalet, Sağlık, Çevre ve şehircilik, İletişim, Savunma ve Sanayi alanlarında mühendis istihdam edilmektedir. Ne yazık ki iyileştirme yapılmayan bir meslek grubudur.

Bu mühendislerin taleplerini alt alta sıralamak istiyorum.
1. Kamuda çalışan tüm mühendislere teknik sorumluluk adı altında bir ödeme yapılması
2. Mühendislik teknik kanunun çıkartılarak mesleki gelişimin teşvik edilmesi, bilgi ve    tecrübenin ödüllendirilmesi
3.Kamuda çalışan tüm mühendislerin ek ödemelerinin doktor, hâkim vb. dengimiz meslekler göz önünde bulundurularak artırılması
4. Tüm kazanımların emekliliğe de katkı yapması

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2023 Şubat ayı sonucuna göre;
Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı)  9.425,15 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 30.700,83 TL’ye,

bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 12.265,88 TL’ye yükseldi.

Bu rakamlar ortada iken mühendislerin aldığı maaşı bu tabloya yerleştirelim ve ondan sonra konuşalım.
El insaf diyorum! Gelişen bir Türkiye istiyorsak üretimin, teknolojinin lokomotifi olan mühendislere farklı bir bakış açısı geliştirmemiz gerekir. Onların beklentilerine samimi bir şekilde cevap vermek gerekmez mi?
Artık karar vermeliyiz: Ya üreteceğiz ya da üreteceğiz.

Hangisi?
O zaman mühendisleri sıradanlaştırma politikasından vazgeçeceğiz ve onları kazanacağız. Devletimizin yapması gereken budur.  Kamuda çalışanları yazdık ama özel sektörde çalışanları da unutmayalım. Mühendislik etik kanunu çıkartılmalıdır. Mühendislerin çalıştırılacağı işlerde asgari mühendis maaşı mühendisler odası ve devlet yetkilileri tarafından belirlenmelidir ve takip edilmelidir. Aksi bir durumda ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.

Hülasa devlet mühendisine sahip çıkmalıdır.
Hatırlattık vesselam.”

Yazar kamu mühendislerinin taleplerini bu şekilde kaleme aldı ve haber  Anayurt Gazetesinde yayımlandı.

Haberi haberin yayınlandığı ana kaynağında okumak için buraya tıklayınız

Alper KODAZ

Bu sitenin yasal sahibi kendisi de bir kamu mühendisi olan Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi Alper KODAZ'dır. Sitemizin tek amacı kamuda görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamaktadır. Sitemiz anayasada yer alan "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir." hükmü kapsamında yayın yapmaktadır.
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu