CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar EMECAN’ın Plan ve Bütçe Komisyonu Konuşması

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar EMECAN'ın Plan ve Bütçe Komisyonunda kamu mühedislerinin özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar EMECAN’ın Plan ve Bütçe Komisyonunda kamu mühedislerinin özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini, kamuda çalışan mühendislerin özlük haklarının sağlık çalışanlarına yapıldığı gibi artırılması gerektiğini, kamu mühendislerinin gelinen noktada alım gücünün düştüğünü, kamuda mühendis istihdamının artırılması gerektiği, mühendislerin yaşam standarlarının da yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

Sayın Milletvekili şu açıklamalarda bulundu:

“Şimdi, daha önce kamuda çalışan mühendislerle ilgili görüşlerimi belirtmiştim. Şimdi, başta yatırımcı kuruluşlar olmak üzere, Köy Hizmetleri, İller Bankası, Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının ilgi ve yetki alanları daraltılmış ve kamuda çalışan mühendis sayısı şu anda çok düşük kalmıştır. Bugün çalışan 5 mühendisten yalnızca 1’i kamuda çalışan mühendistir. Hâlbuki ülkemizin nicelik ve nitelik olarak inşaat mühendislerine ve inşaat mühendisliğine de ihtiyacı olduğunu aslında bu son yaşanan depremle de gördük.

Şimdi, Sayın Elitaş, ben bu önergeyi size gösterdiğim zaman bana şöyle bir izahta bulunmuştunuz: “Doktorlarla ilgili bu düzenlemeyi getirdiğimizde doktorları kamuda tutabilmek için bu düzenlemeleri yapmak durumundaydık, o nedenle yaptık.” diye. Tabii, sizin bu söylediğinizden mühendislere kamuda hiç ihtiyaç olmadığı, tutulmalarına da gerek olmadığı gibi bir anlam çıkıyor ancak deprem riski altındaki ülkemizde hem mevcut yapı stokunun deprem riskli bölgelerde denetim ve dönüşümünün yapılabilmesi, yeni yapılaşmaların mühendislik kurallarına uygun yapılabilmesi ve doğru denetim için -kaldı ki çok büyük bir felaketin üzerine şu anda bu görüşmeleri yapıyoruz- ayrıca depreme dayanıklı kentler oluşturulması için: Birincisi, kamuda mühendis, mimar istihdamının kesinlikle artırılması bir zorunluluktur; ikincisi de ekonomik ve sosyal haklar açısından şu anda kamuda çalışan mühendisler çok ciddi kayıplar altındadır. Sağlık alanındaki, işte, tabiplerle ilgili meslek gruplarına yapılan ekonomik iyileştirmelerin, benzer şekildeki bu iyileştirmelerin kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde çalışan mühendislere de uygulanması bir zorunluluktur. Bu önergenin verilme sebebi budur. Bu nedenle de bugün ülkenin içinde bulunduğu koşullar altında artık mühendis ve mimarların da biraz görünmesi ve onların da haklarının korunması açısından önergemizin kabul edilmesini umuyorum.
Teşekkür ederim.”

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar EMECAN’ın Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmanın video hali aşağıdaki gibidir.

Alper KODAZ

Bu sitenin yasal sahibi kendisi de bir kamu mühendisi olan Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi Alper KODAZ'dır. Sitemizin tek amacı kamuda görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamaktadır. Sitemiz anayasada yer alan "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir." hükmü kapsamında yayın yapmaktadır.
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu